Den positiva inställningen till yrkesutbildning ökar hos allmänheten - Worldskills

Yrkesutbildningens status ökar  bland allmänheten. Allmänheten tycker också att en yrkesutbildning ger bra utvecklingsmöjligheter och goda chanser till jobb.

Årligen genomför WorldSkills Sweden tillsammans med Kantar en undersökning av allmänhetens syn på yrkesutbildning. Undersökningen gjord januari 2022 visar att allmänheten tycker att en yrkesutbildning leder till arbete. Av de tillfrågade anser 90% att en yrkesutbildning i stor eller i viss utsträckning leder till jobb. Ökning syns i alla tre storstäderna, men är störst i Malmö.

Av de tillfrågade, tyckte också mer än hälften att en yrkesutbildning ger mycket goda eller ganska stora utvecklingsmöjligheter.

Årets undersökning visar också att statusen för yrkesutbildning ökar och de antal som anser att en yrkesutbildning har låg status ligger på en lägsta nivå sedan undersökningen startades 2016.

Även om statusen kring yrkesutbildningen fortfarande är för låg så visar statistiken att det går att påverka allmänheten i denna fråga. Därför är vårt och yrkesutbildningens intressenters fortsatt arbete med att visa på yrkesutbildningens styrkor och lyfta yrkesutbildningens attraktionskraft viktigt säger Pontus Slättman, vd på Worldskills Sweden.

Rapporten är gjord av Kantar Sifo mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Undersökningen startades 2016 där jämförelse från 2016–2022 finns i rapporten.

Läs rapporten i sin helhet här 

Senast ändrad: 02/02/22