Filmer för DinTalang - WorldSkills Sweden

Inom kampanjen ”DinTalang” pågår flertalet aktiviteter för att nå unga. Bland annat har en film tagits fram för att lyfta föräldrars fördomar kring yrkesutbildning. För att öka ungas kunskap om olika yrkesutbildningar har initiativet ”Skugga en elev” genomförts där Daniel Hallberg besöker olika yrkesutbildningar i landet. Totalt har 13 filmer tagits fram som sprids till unga via sociala medier.

Under 2022 planeras en mängd aktiviteter genomföras inom kampanjen DinTalang. Bland annat kommer det under året tas fram filmer som kommer spridas i sociala medier för att lyfta föräldrars fördomar kring yrkesutbildning. WorldSkills Swedens undersökningar visar att elevers intresse för att söka till en yrkesutbildning är som störst i årskurs sju för att sedan minska markant till årskurs nio. En anledning till detta kan bero på föräldrars fördomar kring yrkesutbildning. Genom att sprida dessa filmer i sociala medier hoppas vi skapa igenkänning och visa på de fördomar som kan finnas. Förhoppningsvis kan filmerna ge möjlighet till diskussion kring matbordet för att öka elevers möjligheter att söka en gymnasieutbildning baserat på talang och intresse.

Godkänn marketing-cookies för att se denna video.

Med syfte att öka kunskapen om olika yrkesutbildningar har Daniel Hallberg, programledare och skådespelare, besökt utbildningar landet runt. Daniel har besökt 13 olika yrkesutbildningar för att visa på de möjligheter en yrkesutbildning kan ge. Upplägget går ut på att Daniel ”skuggar en elev” som genomgår utbildningen för att visa på flera perspektiv. Se alla filmer här

https://youtu.be/sSsS17jO2T4

DinTalang är ett framgångsrikt koncept för att nå unga med budskapet att gymnasievalet ska baseras på talang och intresse och att en yrkesutbildning är ett smart val. Läs mer om DinTalang

Senast ändrad: 24/03/22