Maxat med mässor under 2022 - WorldSkills Sweden

Under 2022 har WorldSkills Sweden medverkat på gymnasiemässor med initiativet ”DinTalang” runt om i landet. Cirka 67 000 elever i färd med att göra sitt gymnasieval har besökt de aktuella mässorna. Intresset för vår monter har varit rekordstort och bland annat har 6 563 elever gjort ”Talangtestet” på plats.

Under 2022 så har en mängd gymnasiemässor arrangerats runt om i landet. Från Leksand till Malmö har elever i färd med att göra sitt gymnasieval besökt lokala mässor för att få information och inspiration inför sitt framtida yrkesval. På grund av pandemin fick många mässor under 2020 och 2021 ställa in och i vissa fall ställa om till digitala alternativ. Men under 2022 fick vi möjlighet att tillsammans med våra yrkesutbildningsambassadörer möta eleverna öga mot öga.

Intresset för DinTalangs monter har varit rekordstort och inte minst det ”Talangtest” besökarna har haft möjlighet att göra som ger tips om inneboende talanger och lämpliga yrkesval. Sammanlagt har 6 563 elever gjort testet på plats under mässorna.

Våra Yrkesutbildningsambassadörer har också varit på plats och svarat på frågor samt berättat om sina egna yrkesresor, karriär och styrkan med en yrkesutbildning. Att ambassadörerna är med möjliggör också för eleverna att ställa följdfrågor och få mer kunskap om yrkesutbildning och de möjligheterna en sådan utbildning kan ge.

– Mässorna för 2023 är redan planerade och vi ser fram emot att få inspirera eleverna och visa på styrkan med en yrkesutbildning säger Björn Nilsson, mässansvarig på WorldSkills Sweden.

Senast ändrad: 13/12/22