Osäker omvärld påverkar attityden till yrkesutbildning - Worldskills

Allmänhetens inställning till yrkesutbildning visar inte på några stora förändringar i jämförelse med föregående år. Däremot visar vår undersökning att andelen personer som anser att gymnasial yrkesutbildning leder till ytterligare utvecklingsmöjligheter har minskat något jämfört med 2022. Det är fler personer i år som uppger att de är tveksamma eller inte vet. Möjligen kan pandemin och det osäkra läget i omvärlden påverka.

Efter år med stabila, och över tid ökande resultat, sågs en liten nedgång under 2021. Under 2022 var det fler som ansåg att gymnasial yrkesutbildning i stor utsträckning leder till jobb. I årets undersökning sjunker resultaten tillbaka något efter 2022 års toppar men ändå en förbättring mot 2021 års siffror. I Göteborg och Stockholm är sänkningen större än i Malmö där fler fortsatt tycker att gymnasial yrkesutbildning leder till jobb.

Synen på om gymnasial yrkesutbildning leder till ytterligare utvecklingsmöjligheter visade föregående år mer positiv inställning ju högre upp i åldrarna man kom. 2023 visar ett annat mönster.

Vi kan fortfarande se att andelen personer som tycker gymnasial yrkesutbildning har hög till ganska hög statusnivå ligger i linje med föregående år. Starkast siffror finner vi i Småland samt på Öland och Gotland som anser att gymnasial yrkesutbildning har en hög till ganska hög statusnivå jämfört med övriga regioner.

– Det är tydligt att arbetet med att kommunicera med unga om fördelarna med att välja en yrkesutbildning är viktigare än någonsin. Årets undersökning vi gjort tillsammans med KANTAR/SIFO visar att vi alla måste lägga manken till för att få fler att välja en yrkesutbildning. Där har vi WorldSkills Sweden en viktig roll att spela då vi har en stor spridning på våra olika projekt och initiativ med syfte att lyfta yrkesutbildning säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden.

WorldSkills Sweden har med start 2016 genomfört en årlig undersökning tillsammans med KANTAR/SIFO för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning. Rapporten riktade sig mot personer mellan 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning.

Läs rapporten i sin helhet här

Appendix

Senast ändrad: 26/01/23