Yrkesprogrammens attraktivitet ökar - WorldSkills Sweden

Efter flera års svag nedgång ökar yrkesprogrammens attraktivitet bland åk 9 eleverna igen visar vår undersökning. I jämförelse med tidigare år syns stora ökningar i fråga om att yrkesprogrammen ger en bra utbildning, är ett smart val och ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Andelen unga som tycker att ett yrkesprogram är ett smart val inför framtiden ökar, från 64% i fjol till 67% i år. De tycker också att det finns intressanta yrkesutbildningar, närmare 76% tycker att det finns något program som skulle kunna passa dem. På frågan om en yrkesutbildning leder till jobb svarade fyra av fem att detta stämmer.

Däremot är det endast 42% av de tillfrågade som vet att yrkesprogrammen framöver automatiskt kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. Då bland annat skälet till att många unga väljer bort en yrkesutbildning beror på den tidigare saknaden av högskolebehörighet, är det av värde att unga får denna kunskap.

– Det känns roligt att yrkesprogrammens attraktivitet ökar igen efter några utmanade år där pandemin sannolikt påverkade gymnasievalsprocessen. Däremot är statusen för yrkesutbildningen fortsatt för låg bland unga och något vi måste fortsätta arbeta på för att förbättra. Förhoppning finns att högskolebehörigheten kan hjälpa till att förbättra siffrorna kring status säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden.

WorldSkills Sweden har med start 2016 genomfört en årlig undersökning tillsammans med Ungdomsbarometern för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning bland unga (elever i årskurs 9).

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Senast ändrad: 09/02/23