Vill din region arrangera Yrkes-SM 2026? - WorldSkills Sweden

Nu öppnar anbudsförfarandet för arrangerande av Yrkes-SM 2026. WorldSkills Sweden söker nu en engagerad region för evenemanget.

Yrkes-SM
Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, IT, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom en mängd olika yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka Yrkes-SM för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.

Syfte och mål

  • Höja kvalitéten och statusen på yrkesutbildning.
  • Öka rekrytering och attraktionskraften för yrken och yrkesutbildningar.
  • Öka yrkesstoltheten bland yrkesverksamma.
  • Främja entreprenörskap
  • Öka kompetens och kontaktnät bland lärare och SYV, lokalt, regional och nationellt.
  • Underlätta för ungdomar att få jobb via yrkesutbildningar.
  • Generera ny kunskap för yrkesgrupper inom skolan.
  • Utbyta idéer och erfarenheter samt knyta nya kontakter mellan skolor och näringsliv.

Målgrupper
Yrkes-SM besöks främst av elever och personer verksamma inom skola och utbildning. Huvudmålgruppen för Yrkes-SM är ÅK 7–9 och ÅK 1 på gymnasiet. Exempel på andra målgrupper som kan välkomnas är yngre grundskoleelever, arbetssökande, lärare eller andra personer verksamma inom skola/utbildning/bransch.

Senast arrangerades Yrkes-SM i Växjö där över 170 av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar visade upp sina färdigheter inom 50 olika yrken. Hela 22 403 åskådare tog sig till Arenastaden i Växjö för att följa tävlingarna. Nästa Yrkes-SM arrangeras i Karlstad under 2024.

Men nu har tiden kommit för att titta framåt mot Yrkes-SM 2026. Vi öppnar nu möjligheten för regioner att ansöka om att arrangera evenemanget i sin region. Nedan hittar du anbudsunderlaget. Vi ser fram emot er ansökan!

Kontakta Jonas Carrass för frågor och intresse!
Jonas.carrass@worldskills.se, tel: 073-400 35 70

Godkänn marketing-cookies för att se denna video.

Senast ändrad: 05/04/23