Den ljusaste framtiden finns på yrkesprogrammen- en kampanj - WorldSkills Sweden

Nu i studenttider förtjänar alla studenter att gratuleras. Framtiden är deras, och den är underbar och den är ljus. Det är budskapet i DinTalangs nya reklamkampanj i sociala medier som syftar till att få fler att välja en yrkesutbildning.

Genom vårt initiativ ”DinTalang” genomför vi nu en kampanj för att lyfta yrkesutbildning bland unga och deras föräldrar. Kampanjen består av filmer, bilder och annat material som sprids i sociala medier med syftet att få fler att söka en yrkesutbildning, och öka kännedomen om yrkesutbildningarnas positiva aspekter.

Kampanjen grundar sig på en ny analys som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av WorldSkills Sweden. Analysen visar att elever som går ett yrkesprogram har en positivare syn på livet och känner sig bättre rustade för arbetslivet. De är dessutom mer etablerade på bostadsmarknaden och tjänar mer. Sist men inte minst så har de lättare att slappna av.

På vår webbplats dintalang.se/ljusframtid finns både information och pepp, men framför allt information om alla yrkesprogram. Dessutom finns det gott om material som studie- och yrkesvägledare och lärare kan använda som stöd i undervisning och vägledning.

Läs mer

TITTA PÅ DINTALANGS FILMER

Senast ändrad: 07/06/23