Prao - WorldSkills Sweden

Prao

Bra att känna till

Prao är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet. Syftet är att eleven ska få se hur det går till på en arbetsplats. Förutom att ge en första erfarenhet av arbetslivet kan prao göra det lättare för elever att börja fundera på vilket gymnasieprogram och vilket yrke de vill välja. För elever som har ett drömyrke är prao ett bra tillfälle att få testa på riktigt.

Viktigt

Prao kan förläggas till när som helst under årskurs 8 och 9. Minimikravet är sammanlagt tio dagar. Det är skolan som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna men ofta kan elever och föräldrar få möjlighet att hitta egna platser.

Att prata om med ditt barn

  • Kan vi tillsammans hitta en prao plats?
  • Hur kan man skaffa sig andra erfarenheter av arbetslivet?
Godkänn marketing-cookies för att se denna video.

Kom ihåg

  • Prao ger elever kunskaper om arbetslivet.
  • Prao ger elever en chans att pröva sitt drömyrke.

 

Tillbaka till Checkpoints inför gymnasievalet