Studie- och yrkesvägledning - Worldskills

Studie- och yrkesvägledning

Bra att känna till

Studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledningen gällande val av utbildning och yrke. Studie- och yrkesvägledaren kan tillsammans med elever ha ett eller flera samtal som hjälper individer att komma fram till vilka möjligheter de har utifrån sina förutsättningar och intressen.

På högstadiet arbetar studie- och yrkesvägledare tillsammans med lärare för att informera både elever och föräldrar inför valet till gymnasiet. Exempelvis genom föräldrakväll på skolan om gymnasievalet och studiebesök på gymnasieskolor.

Viktigt

Studie- och yrkesvägledaren kan ge allmän information om olika utbildningar och yrken. Vad som krävs för att komma in på en viss skola eller utbildning måste varje elev själv ta reda på hos respektive utbildningsanordnare.

Att prata om med ditt barn

  • När kommer du få träffa Studie och Yrkesvägledaren?
  • Hur kan vi förbereda dig inför mötet med SYV?
Godkänn marketing-cookies för att se denna video.

Kom ihåg

  • Studie- och yrkesvägledaren är ett stöd vid val av utbildning och yrke.
  • Du kan få information om gymnasievalet från skolan, exempelvis
    genom en föräldrakväll.

 

Tillbaka till Checkpoints inför gymnasievalet