Betyg - Worldskills

Betyg

Bra att känna till

Summan av en elevs betyg kallas för meritvärde och ligger till grund för ansökan till gymnasieskolan. Med högsta betyg i alla ämnen på högstadiet, exklusive moderna språk, blir summan 320 poäng. Med moderna språk blir summan 340 poäng. Har man 17 eller 18 betyg får man välja bort ett eller två av de lägsta betygen.

Extra meritpoäng för moderna språk läggs alltså till meritvärdet som då blir högre, vilket ökar chansen att komma in på vald gymnasieutbildning.

Viktigt

Vad som krävs för att komma in på ett program på ett gymnasium beror på vad andra sökande har för meritvärde.

Behörighetskrav Yrkesprogram

Godkända betyg i:

  • Svenska / svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023. 

Behörighetskrav Högskoleförberedande
program

Godkända betyg i:

  • Svenska / svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

 

Att prata om med ditt barn

  • Undersök vilka betyg som krävs för att komma in på olika program och skolor.

Länkar

Räkna ut ditt meritvärde (gymnasium.se)

Kom ihåg

Bra betyg ökar chansen att komma in på den utbildning man vill och moderna språk ger elever extra meritpoäng.

 

Tillbaka till Checkpoints inför gymnasievalet