Lärplattform lyfter utbildningen i Borås - Worldskills

På Viskastrandsgymnasiet i Borås står tekniken i fokus. En lärplattform lyfte både lärande och resultat, och med hjälp av simulatorer finns ännu fler framtidsmöjligheter.

Att alla elever i en skola får en egen dator under utbildningstiden är vanligt och i sig ingenting nytt. Den intressanta frågan är hur man kan använda den i undervisningen på ett sätt som ger mervärde. Det var något som lärarna på fordons- och transportprogrammet på Viskastrandsgymnasiet började fundera på för fyra år sedan.

– Alla elever har ju en dator och vi ville använda den effektivt i utbildningen, säger yrkeslärare Niklas Johansson.

Lärplattform utvecklar kunskaper

I dag använder de lärplattformen Pingpong och har tack vare den sett bättre resultat och ett nytt sätt för eleverna att lära.

– Vi såg tydligt att de snabbt utvecklade sina kunskaper i hur man gör en säkerhetskontroll. Det var stor skillnad när vi la in den övningen på plattformen, säger yrkeslärare Niklas Svedberg.

Genom att publicera instruktionsfilmer på plattformen går det snabbare för eleverna att läsa in sig på ett moment, och det går också att se filmen igen för den som vill repetera. Dessutom går teori och praktik ihop tack vare den här metoden.

– I stället för att ha traditionell teori så tittar eleverna på instruktionsfilmen och kopplar det till det praktiska lärandet, förklarar Anna-Lena Olsson Jacobsson som är rektor på skolan.

Snabb feedback till eleverna

Alla övningar bygger vidare på tidigare moment och svårighetsgraden ökar successivt.

– Vi har skrivit instruktioner till varje övning och är noga med att beskriva syfte och mål så att eleverna ska få återkoppling, säger yrkeslärare Elinor Sandström.

Att lägga in övningarna tog sin tid i början, men lärarna är överens om att det var väl investerad tid. Nu kan du flytta övningar fram och tillbaka till olika årskurser och dessutom har de vid sidan av själva lärandet kunnat dra nytta av andra fördelar. Många prov är självrättande, vilket dels ger eleverna snabbare feedback på vad de kan och dels ger lärarna tid till annat. Dessutom har skolan minskat sitt pappersslöseri eftersom de nu behöver kopiera upp färre dokument.

Mer effektivt lärande tack vare simulatorer

På skolan finns också ett antal simulatorer, och det är något som de försöker att integrera allt mer i undervisningen.

– Miljöaspekten är ett skäl till att använda dem, att eleverna kan öva utan att behöva använda riktiga bilar, men framför allt är säkerheten en viktig faktor. Med hjälp av simulatorn kan de träna på att backa och även på att använda kran för det krävs viss fingerfärdighet innan de momenten sitter, säger Tommie Rönnblad, yrkeslärare.

Dessutom frigör man lärarresurser tack vare simulatorerna. På den stora asfaltsplanen där eleverna, när de har sitt körtillstånd, får börja övningsköra med lastbilar kan de inte gärna öva utan sina lärare. Det innebär att varje elev behöver varsin lärare under körlektionen, i stället för att med simulatorns hjälp samla två eller tre elever tillsammans med en lärare.

Från lastbilens förarhytt är överblicken stor. Modern utrustning som underlättar rattandet. Där finns till exempel fordonsuppföljning med hjälp av Transics fordonsdatorer. Efter körtiden kan läraren tillsammans med eleven följa upp körningen, till exempel bränsleförbrukning och vägval via datorn, vilket hjälper eleven att utveckla sin körkunskap ännu mer.

Besök Viskastrandsgymnasiet

Tips 1!

Dra nytta av att eleverna har egna datorer och se till att integrera dem så mycket som möjligt i undervisningen.

Tips 2!

På Viskastrandsgymnasiet har elever och lärare fått skriva på ett kontrakt. Det handlar för eleverna till exempel om att passa tider, göra läxor och att bidra till en god arbetsmiljö. Lärarna förbinder sig i sin tur bland annat att vara väl förberedda, att vara tydliga med vad eleverna ska lära sig och på vilket sätt.

– På så vis visar vi vad som är viktigt, och det har gett gott resultat, säger Niklas Johansson.

Senast ändrad: 17/01/20