Att praktiskt prova på restaurangyrket ökade intresset väsentligt - WorldSkills Sweden
Från vänster: Kenneth Winblad von Walter, Jonas Andersson, Elisabeth Steen, Catarina Wiklund och Peter Holmbom.

Personlighet och trygghet stod i fokus när Björknäs Gymnasium satsade ny kraft på att marknadsföra sitt Restaurang- och livsmedelsprogram. Något som gav goda resultat och en explosionsartad ökning i antalet ansökningar.

Under ett års tid har Björknäs Gymnasium i Boden ökat antalet antagna till sitt Restaurang- och livsmedelsprogram med hela 250 procent. Nyckeln till deras framgång har varit att skapa en personlig kontakt med möjliga framtida elever.

– Efter flera år med låga ansökningssiffror förstod vi att vi var tvungna att komma fram med en ny metod för att nå elever. Därför beslöt vi oss för att nå ut direkt till dem i deras skola, säger Kenneth Winblad von Walter, lärare vid programmet.

Projektet gick ut på att lärarna från Björknäs Gymnasium åkte ut till en grundskola i området och lagade mat tillsammans med högstadieeleverna under hemkunskapen. Då fick elever och lärare chans att personligen träffas och diskutera matlagning, restaurangbranschen och programmet. En av eleverna som fick besök under sin hemkunskapslektion var Jennifer Rosengren.

– Jag har alltid vetat om att jag vill jobba inom restaurang, men det var efter deras besök som jag kände att jag ville plugga specifikt här, jag fick en så bra kontakt med lärarna och allt kändes så personligt.

Jennifer har nu inlett sitt första år vid Björknäs Gymnasium och känner sig mycket positiv inför framtiden. Hon har redan fått ett extrajobb på en lokal restaurang och förklarar att alla eleverna på programmet är garanterade jobb efter och under utbildningen.

Stämningen ute i köket på skolan är familjär och varm. Det skämtas öppet mellan lärare och elever och mycket skratt blandas med ljud från pipande ugnar och skramlande kastruller. Efter samtal med samtliga lärare vid utbildningen finns ett nyckelord som upprepas tätt, trygghet.

– För att få elever att trivas måste man skapa en trygghet. De måste känna sig säkra i miljön och med dem de jobbar med, först då kan man utmana dem till att lära sig nya saker, säger lärare Peter Holmbom.

Men att bibehålla en så explosionsartad ökning av antalet ansökningar är inte en enkel match. Enligt rektor Kathrun Magito är det viktigt att fortsätta med det aktiva arbetet genom personliga träffar på högstadierna i Bodens kommun.

– Vi får absolut inte luta oss tillbaka och tro att den här trenden bara kommer att fortsätta, vi är enbart i startfållan när det kommer till det här arbetet. Jag har en fantastisk lärarkår som konstant kommer med idéer och förslag på hur vi ska kunna nå ut till fler framtida elever.

2015 var antalet antagna 9 på Restaurang- och livsmedels- programmet och 2016 ökade de till 23. Men målet till nästa år är att nå taket för antalet antagna, vilket för skolan ligger på 32.

Björknäsgymnasiet

Antal elever
Björknäsgymnasiet: 900
Restaurang- och livsmedelsprogrammet: 49

Totalt kapacitet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet: 96

Skolan öppnade 1985

Senast ändrad: 17/01/20