Entreprenörskap stimulerar eleverna - WorldSkills Sweden
I år deltog Vård- och omsorg för första gången i Yrkes-SM. Efter fem tuffa deltävlingar tog en elev från årskurs tre en hedrande andraplats. Stolta representanter för Aranäsgymnasiet och Förvaltningen är fr v Malin Edefors, Pernilla Öhberg och Lisa Jönsson.

Flera yrkesprogram i Kungsbacka har länge arbetat med entreprenörskap i undervisningen. Det handlar inte om att starta egna företag, utan om att testa projekt, idéer och processer i verkliga sammanhang.

– Projektuppdragen är ett samarbete med näringslivet och kommunen och ingår som en viktig del i undervisningen, berättar Malin Edefors som är förstelärare för Vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet.

– Vi arbetar efter problembaserat lärande, alltså att göra undervisningen så levande som möjligt, baserat på riktiga händelser. Vi uppmuntrar eleverna att lösa akuta situationer och problem snarare än att servera alla svar. En gång i veckan är Vård- och omsorgseleverna i årskurs 1 ute på äldreboenden för att pröva de aktiviteter som ingår i brukarnas vardag. Det ger eleverna en helhetsbild av yrket som är svår att nå enbart i skolmiljö, fortsätter Malin.

Gränsöverskridande lärande

– Lärandet är gränsöverskridande och Vård- och omsorg har även genomför aktiviteter på äldreboenden tillsammans med Teknikprogrammet, berättar Lisa Jönsson som tillsammans med Pernilla Öhberg är utvecklingsledare på Förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning.

– Eleverna undersökte vad de kunde hitta för lösningar på utmaningar inom service, produkter och tjänster, fortsätter Pernilla. Att det t ex skulle behövas sex blanketter för att fylla i boendets måltidsbeställningar kändes byråkratiskt och negativt för miljön.

Att pröva de aktiviteter som ingår i brukarnas vardag ger eleverna en helhetsbild av yrket som är svår att nå enbart i skolmiljö.

– Deras arbete kommer nu att mynna ut i en app, praktiskt eftersom personalen har mobiler. Det här är ett exempel på vad vi kallar Quality of Life, ett lärande som stimulerar eleverna att ta för sig och tänka utanför ramarna. Vårt pedagogiska förhållningssätt till entreprenörskap gillas starkt av våra politiker i kommunen, berättar Pernilla.

Tänka utanför ramarna i verklig miljö

Teknikprogrammet undersökte möjliga idéer på uppdrag av ett livsmedelsföretag som resulterade i förslag till nya förpackningar. I år fick det en fortsättning som handlar om hur sophanteringen av förpackningarna ska skötas efter fredagens taco-middag. I år arbetar eleverna också på uppdrag av ett designföretag i Stockholm med hur man kan finna nya material i handväskor.

De berättar att nästa års nationella SSA-konferens (Samverkan Skola och Arbetsliv) ska hållas i Kungsbacka. Där möts skolor, företag, yrkesvägledare med flera för att hitta ännu bättre plattformar för fortsatt samverkan.

– Samarbetet grundas på en struktur som är tydlig för alla parter. Vi sätter mål, funderar över hur vi kan nå dem och klargör våra respektive ansvar och roller. Vi märker att företagen har höga förväntningar på oss och våra elever, fortsätter Lisa.

Roadtrip för framtiden

Helt nyligen avslutades turnén med Yrkesbussen, eller Roadtrip, som de valt att kalla den. Under två veckor turnerar den runt till kommunens grundskolor. Elever
och lärare från yrkesprogrammen visar prov på vad utbildningarna innebär i form av utrustning och information. Grundskoleleverna får möjlighet att pröva på och ställa frågor.

– På så sätt sår vi ett litet frö till elever som snart ska välja gymnasieutbildning. Redan tidigt är det viktigt att väcka lusten att vilja veta mer om yrkesutbildningarna, säger Lisa. Roadtrippen kompletteras med öppet Hus två gånger om året.

Aranäsgymnasiet i Kungsbacka

Förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning i Kungsbacka ansökte om EU-finansiering för praktik och studier utomlands för en rad yrkesprogram. Aranäsgymnasiet var ett av dem. Totalt beviljades närmare tre miljoner kronor. Pengarna ska erbjuda minst 124 yrkeselever en möjlighet att göra praktik på företag utomlands eller genomföra en del av sin yrkesutbildning på en annan skola i Europa under perioden 2016- 2018.

Besök aranasgymnasiet.kungsbacka.se

Tips!

Flexibla elever och närvarande lärare ger motivation. Projekt ute i verkligheten stimulerar elever som annars inte är så ”på”. Eleverna hamnar i ett nytt sammanhang som ger nya och oväntade kunskaper.

Senast ändrad: 17/01/20