Nätverk – en nyckel till framgång - WorldSkills Sweden

Nätverka er till framgång. Det är ett tips från Ellen Lindqvist, rektor, och Johan Sangberg, lärare på It-gymnasiet i Göteborg.

– Vi behöver skapa kontakter och få företag att inse att vår utbildning även ligger i deras intresse, att vi utbildar det som efterfrågas inte bara nu utan om fem år, säger Johan.

– För oss är det viktigt att inte bara undervisa i det eleverna tycker är kul utan att också göra de riktiga sakerna, det som efterfrågas, förklarar han.

Men även om den täta branschkontakten är ovärderlig handlar nätverkandet inte bara om den delen utan också om att träffa andra skolor där man kan dra nytta av varandras kvaliteter och erfarenheter.

– Sharing is caring. Vi får en positiv input från varandra och en energikick när vi delar erfarenheter säger Ellen.

It-gymnasiet i Göteborgs lärare Johan Sangberg, marknadsansvarig Magnus Delin och rektor Ellen Lindqvist.

Samarbetar över programgränser

Magnus Delin är marknadsansvarig på skolan. Nyligen påbörjade han ett arbete med att på webben presentera tidigare elever.

– Vi vill visa vilka jobb vår utbildning kan leda till. Bland annat ska vi publicera intervjuer med tidigare elever på vår hemsida för att visa hur det har gått för dem, berättar han. Nästa steg blir att bjuda in dem till skolan så att de ska kunna berätta om sina karriärer för nuvarande och kommande elever. Magnus har också funderat på att starta ett utbyte med teknikprogrammet.

Vi försöker erbjuda mer än vad eleverna förväntar sig. En viktig del i vårt uppdrag är att rusta eleverna för arbetslivet. Detta tror vi är orsaken till att eleverna rekommenderar vår skola till framtida elever.

– Det är än så länge bara en idé men jag tror att det skulle vara nyttigt för eleverna på de olika programmen att prova varandras roller. Det skulle ge dem förståelse för varandras kompetenser. Eleverna på it-programmet skulle antagligen upptäcka att de kan mycket av det som man studerar på teknikprogrammet, och teknikeleverna skulle se att allt på it-programmet inte är lätt bara för att det är ett yrkesprogram.

Utlandspraktik vidgar perspektiven

Ytterligare ett sätt att visa eleverna att it-programmet öppnar möjligheter har de fått genom att låta två elever göra sin APL i Frankrike under fem veckor. Det blev möjligt genom Erasmusprojektet, finansierat av EU, där skolorna kan ansöka om utbyte vartannat år.

– En kille och en tjej från vår skola fick tillbringa fem veckor i Frankrike. Det utvecklade inte bara deras kunskaper utan också dem som personer, säger Ellen.

Trivsel och mål i fokus

Att göra det lilla extra för att eleven ska trivas är en viktig väg till bra kvalitet och attraktionskraft.
It-gymnasiets senaste enkät visar att 98 procent känner sig trygga i sin elevroll på skolan, men Ellen säger att det är självklart att skolan ska arbeta för att siffran blir 100 procent.

– Det är lätt att sätta mål som låter bra men man måste också följa upp dem och arbeta vidare, och det är vi bra på, säger Ellen.
– Vi försöker erbjuda mer än vad eleverna förväntar sig.

En viktig central del i vårt uppdrag är att rusta eleverna för arbetslivet. Detta tror vi är orsaken till att eleverna rekommenderar vår skola till framtida elever.

Tips!

Nätverka på alla plan, både med bransch, andra skolor och tidigare elever.

Senast ändrad: 20/01/20