Bra resultat med lång praktik - WorldSkills Sweden
Christer Andersson, rektor för Rodengymnasiets yrkesprogram

– Det är lätt att få jobb efter en yrkesutbildning. Man får en inkomst redan vid 19 års ålder och kan bli självförsörjande. Och om man vill kan man ändå efter några år studera vidare, säger Christer Andersson som är rektor för Rodengymnasiets yrkesprogram.

I Norrtälje är ungdomsarbetslösheten låg. Ett skäl är att det byggs mycket i kommunen. Privata sommarbostäder ska byggas och renoveras, och framför allt finns det planer på större nyproduktion av bostäder. Och då behövs bland annat snickare och målare. Per Blomgren som är lärare på byggprogrammet menar att andra- och tredjeårselevernas praktik är en lång anställningsintervju. De som gör det de ska får jobb.

En av hans elever, Erik Hallén som går tredje året på byggprogrammet med inriktning trä, är ett exempel på det.
– Direkt efter studenten börjar jag jobba på byggföretaget där jag har gjort min praktik, säger han.

– Det är bra att det är mycket praktik. Vi får bra kontakter med företagen, och jag har även fått jobba under loven.

Praktik varvas med teori

Just den långa praktikperioden är ett av skälen till Rodengymnasiets framgångar. Den totala praktikperioden ska vara minst 15 veckor men på byggprogrammet får eleverna minst 23 veckors praktik, många upp till 26 veckor beroende på vilka individuella val de gör.

På byggprogrammet går praktiken i cykler: fyra veckor ute på arbetsplatsen följs av fyra veckor på skolan under andra och tredje året. Men en viktig lärdom är att det blev aningen intensivt under den första praktikperioden.

– Vi hade ett bortfall bland andraårseleverna och såg en tendens till att det blev väl tufft i början. Därför börjar vi nu i stället med två veckor i taget, vilket har gett bra resultat, säger Per Blomgren.

Tjejer hittar till byggprogrammet

även om majoriteten av eleverna på Rodengymnasiets yrkesprogram är killar har skolan en förhållandevis stor andel tjejer som elever, på byggprogrammet runt 20 procent.

Per berättar att flera tjejer har visat sig vara duktiga plattsättare, vilket är glädjande eftersom det behövs fler kvinnor inom byggbranschen, men annars är det främst måleri som lockar. Felicia Sjöberg är en av dem, och även om hon inte har bestämt om hon vill arbeta som målare eller kanske brandman är hon nöjd med utbildningen.

– Lärarna är bra. Jag tycker att de bryr sig mycket, säger hon. Och visst märks det att elever och lärare kommer varandra nära. Det råder en lugn och trygg stämning i korridorerna med eleverna som glatt skämtar när de möter sina lärare. Stämningen är familjär och kontakten med lärarna tät.

En relativt nyinförd rutin är också att de inleder skoldagen med morgongymnastik för att mjuka upp kroppen.

– Det är något man i dag gör på byggarbetsplatser för att ta hand om kroppen. När vi införde det i augusti var eleverna kanske lite skeptiska men nu tycker de att det är väldigt bra, säger Christer och ler.

Det är lätt att få jobb när man har gått en yrkesutbildning. Då blir man självförsörjande efter gymnasiet men har fortfarande möjlighet att senare studera vidare.

Felicia Sjöberg, rektor Christer Andersson, Erik Hallén och lärare Per Blomgren.

Rodengymnasiets yrkesprogram

Byggprogrammet – 87 elever
Fordonsprogrammet – 58 elever
Fordon- och transportprogrammet – 60 elever
Elprogrammet – 77 elever
Handelsprogrammet – 87 elever
Vård- och omsorgsprogrammet – 49 elever

Tips!

Det är viktigt att ha bra kontakt med företag på orten. En del anställer inte aktivt men i t.ex. byggbranschen är snittåldern ganska hög. Då är det bra att hålla dialog om praktikplatser så att företagen kan skola in ny arbetskraft i tid.

Senast ändrad: 20/01/20