Eleverna bygger på riktigt - WorldSkills Sweden
– Vi har en bra stämning i lärarlagen. Högt i tak, vi hjälper varandra och stöttar nya. Det ger eleverna trygghet. Fr v. Jonas Wallin, Andreas Markstedt och Lorentz Eriksson.

Som enda yrkesskola i Sverige startar varje år Strömbackaskolan elevbyggen tillsammans med det kommunala bostadsföretaget PiteBo. Ofta är det hyreshus där alla yrkeskompetenser i byggprogrammet får möjlighet att bygga ”på riktigt”.

– Tillsammans med handledare är de med från allra första spadtaget och färdigställer huset för inflyttning. Jag bor själv i ett elevbyggt hus, säger Jonas Wallin som är rektor för byggprogrammet. Förutom skolbygget välkomnar de lokala företagen elever till praktik. Många av dem får sedan jobb på sin praktikplats.

Att söka till bygglinjen på Strömbackaskolan i Piteå är inget för ”skoltrötta”. Att höja statusen på yrkesutbildningen är ett mål för skolledningen som ställer stora krav på eleverna samtidigt som skolan erbjuder en hög kvalitet i utbildningen.

– Resultatet av kontinuitet i undervisningen och långsiktig planering för eleverna inom byggprogrammet ger de flesta jobb efter avslutad yrkesutbildning, säger Andreas Markstedt som är yrkeslärare på byggprogrammet.

I november varje år ordnar Strömbackaskolan öppet hus där elever från årskurs nio med föräldrar bjuds in. Tävlingar genomförs på plats för att tydligare visa vad det innebär att vara murare, träarbetare, målare, betong- eller plattsättare. Samtidigt sker uttagning till regionala tävlingar som sedan mynnar ut i SM.

– I år fick byggprogrammet ett förstapris och tre fjärdeplatser i SM, vilket till stor del är möjligt tack vare skolledningens engagemang i eleverna, säger Andreas Markstedt som även berömmer PiteBo som en av grundpelarna i skolans framgångar. En lärande undervisning är nyckeln.

Det 16 våningar höga Stadstornet, i folkmun kallat Snusdosan, är ett av byggprojekten i Piteå där elever från byggprogrammet får APL. Fr v. Lorentz Eriksson, Andreas Markstedt och Jonas Wallin.

Lorentz Eriksson som tidigare ansvarade för byggprogrammen är nu rektor på Industri och fordonsprogrammen. Tillsammans med sina kollegor är de stolta över sin skola som funnits sedan 1950-talet. I dag går cirka 1 500 elever på något av de många programmen. Byggprogrammet har i år lockat ett tiotal flickor, tidigare har de flesta valt måleri.

Vi sänker inte antagningskraven för att fylla platserna.

– Genom att vi har hög kvalitet i undervisningen och lärandet skapar vi höga förväntningar, fortsätter Lorentz Eriksson. En viktig del är vårt goda samarbete med kommunens fastighetsbolag PiteBo och de lokala företagen. I det gemensamma programrådet diskuterar vi långsiktiga inriktningar och projekt. Det är också ett forum för att företagen ska få en bra förståelse för skolans verksamhet.

Alla är noga med att påpeka att lärandet på skolan ska vara starkt förankrat i vad som sker i byggbranschen. Teknik, metoder och material förändras kontinuerligt och det gäller att hänga med i den utvecklingen. Nu har dessutom två hantverkare anställts som lärare för en ännu närmare koppling till byggbranschen.

Jonas Wallin berättar om det värdegrundsarbete som drivs på skolan. Språkbruk och beteende är viktiga inslag. Liksom ergonomi, miljö och hälsa.

– När eleverna återkommer från en praktikperiod händer det att de har en tuffare jargong. Då är det vi lärare som måste våga säga ifrån och bryta trenden. Våra elever ska vara framtidens föredömen i sin yrkeskarriär. Därför är det bra med blandade grupper och att fler flickor söker sig till oss.

Att jobba på höga höjder avskräcker inte byggprogrammets elever.

Strömbackaskolan, Piteå

Skolan erbjuder nio yrkesprogram, fem högskoleförberedande program och introduktionsprogram.

Byggprogrammet lockade:
70 elever 2014, 48 antogs
41 elever 2015, 32 antogs
59 elever 2016, 32 antogs
Meritvärdet låg på 202,5, vilket är högt för yrkesutbildningar.

Besök Strömbackaskolan

Tips!

Eleverna är de bästa budbärarna. De skapar förväntningar och skolan ger lärande med hög kvalitet.

Senast ändrad: 17/01/20