Goda resultat med fokus på kultur - Worldskills
Lena Rosberg, koordinator och Susanna Borg, rektor för Ellwynska skolan.

Skolans kultur, schemalagd studieverkstad och en röd tråd i informationen som snabbt hjälper blivande elever att se vilka yrken som passar dem. Det är några skäl till att vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan har flest förstahandssökanden i regionen.

Susanna Borg, rektor och Lena Rosenberg, koordinator, är eniga. En stor del av att Ellwynska skolan lyckas så bra är dess kultur, att både lärare och elever känner stolthet över att tillhöra den.

– Vi har aldrig fel elever. Vi som personal måste kunna ta emot och möta alla elever på rätt sätt. Vi sätter en stolthet i att alla elever lyckas hos oss, och vi är bra på att fylla i eventuella kunskapsluckor, säger Susanna.

Det gör de bland annat med schemalagd studieverkstad. Oavsett möjligheter i hemmet ska alla elever få samma chans. De har också plugg på plats-dagar, vilket innebär att de elever som behöver kan jobba igen restuppgifter i slutet av terminen. En del skulle kanske säga att det är ett misslyckande att eleverna ens har restuppgifter men Susanna ser det inte så.

– Vi behöver anpassa oss utifrån eleverna och se till att de lyckas även om de har svajiga tonår. All vår personal finns till för alla elever, och man behöver inte ha en specifik diagnos för att få gå till specialläraren utan alla som behöver den hjälp hon kan erbjuda är välkomna, säger hon.

Tidigare elever bra ambassadörer

Skolan har ett brett spektrum av elever, både vad gäller yrkesinriktning och framtidsplaner. En del vill studera vidare efter gymnasiet, och då kan skolans återvändardagar ge en extra push. Dit bjuds tidigare elever in för att berätta vad de har gjort sedan de slutade gymnasiet. Många olika yrken brukar finnas representerade, från hemtjänst till chefer inom psykiatrin.

– Våra tidigare elever är förebilder genom att de visar att det går att nå långt. Vi får inte glömma dem som vill det. Det är viktigt att pusha dem och ge dem den utmaning som de behöver, säger Lena.

Sommarkurs hjälper elever att välja rätt

I dag är skolans vård- och omsorgsutbildning det program som har flest sökande i upptagningsområdet, och ungefär 30 procent är killar. En stor del av hemligheten bakom det stora söktrycket, de har 88 behöriga förstahandssökande inför höstterminen, är enligt Susanna och Lena att Ellwynska skolan försöker att hålla en röd tråd i sitt sätt att informera elever och att skoltiden ska motsvara den bild eleverna har av yrket.

I samarbete med kommunens vård- och omsorgsförvaltning arrangeras sommarkurs för årskurs 8. Under fem dagar får de unga eleverna en introduktion i yrket med både teori och arbetsplatsbesök.

– De får träffa vårdhundar, räddningstjänst och ambulanspersonal och även jobbskugga personal som är ute på sina ordinarie arbeten. Det är ett sätt att prova på vad yrket innebär och vilka olika inriktningar som finns och även se om det är något man själv skulle trivas med, säger Lena.

– Vi vill att eleverna snabbt ska kunna se om yrket är något för dem så att de annars fortfarande har chansen att byta. Därför har vi också en jobbskuggarvecka redan första månaden av gymnasieutbildningen, fyller Susanna i.

Kvalitetssäkring ska vässa undervisningen

Under en rundvandring i skolans gamla och vackra lokaler märks det snart att eleverna trivs. De skämtar och småpratar glatt. Skolan har redan nått långt i sitt arbete, men Susanna poängterar att de aldrig får vara nöjda utan ständigt måste arbeta för att bli bättre. Ellwynska skolan är sedan i fjol kvalitetssäkrad genom systemet Qualis, ett självskattningssystem som hjälper skolan att utveckla sina arbetsprocesser. Dessutom utbildar de själva APL-platsernas handledare. Handledarutbildningen är på 100 gymnasiepoäng, och tack vare utbildade handledare ger det ytterligare kvalitet till skolans elever under praktikperioden.

– Vi har också börjat arbeta gemensamt med språkutvecklande arbetssätt. Det gör vi inte bara i teoretiska ämnen utan även i vård- och omsorgsämnena. Då är all vår personal inblandad och resultatet är mycket lyckat. Det utvecklar även våra lärare, säger Susanna.

Besök Ellwynska skolan

Tips!

Arbeta med skolans kultur. Genom att både elever och lärare känner stolthet och samhörighet får skolan en bra arbetsmiljö. Tidigare elever blir också goda ambassadörer. Satsa också på att utbilda handledare. Det kommer eleverna till nytta.

Senast ändrad: 17/01/20