iPhone och Lady Gaga ska locka nya elever - Worldskills
Sara Stengård, rektor för Göranssonska skolan.

Söktrycket till industriprogrammet på Göranssonska skolan är högt, och framför allt hittar tjejerna dit. Skolan inbjuder till speciella tjejkvällar och lyfter också fram de mer häftiga projekt som finns inom stålindustrin och som kan locka ungdomar.

Göranssonska skolan ser ut som en arbetsplats. Klassrummen påminner mer om kontorslandskap än om skolsalar. Vid ingången står också stämpelklockan och väntar när eleverna på industriprogrammet kommer in på morgonen. De är schemalagda 38 timmar per vecka, och skolan vill att utbildningen ska vara så lik en arbetsplats som möjligt.

– De stämplar in och ut varje dag för att få in vanan. Det är likadant på deras APL så det blir en naturlig del även av skolan, säger rektor Sara Stengård.

För att orka de långa dagarna satsar skolan extra på hälsa. Utöver den ordinarie idrottsundervisningen har eleverna också ett eget träningspass per vecka, för att kompensera mycket stillasittande. Skolan arrangerar också regelbundet friluftsdagar.

– Det blir en kombination av hälsa och teamaktiviteter. Eleverna arbetar mycket i projekt och då är teambuildingen en förutsättning för att de ska kunna arbeta ihop.

Samarbete mellan företag och kommun

Göranssonska skolan ägs till 91 procent av Sandvik och till 9 procent av kommunen. Sara Stengård lyfter just samarbetet mellan de båda aktörerna som en stor framgångsfaktor.

– Vår personal är anställd av Sandvik och det är också där all APL sker. För Sandvik är det också ett bra samarbete eftersom de har behov av arbetskraft med rätt kompetens, och då anpassar de undervisningen utifrån vad de vet behövs i framtiden.

Eleverna är dessutom garanterade sommarjobb från årskurs ett, och minst 15 av dem erbjuds också en sexmånadersanställning när de har klarat gymnasiet. Dessutom betalar Sandvik en elevlön på 600 kronor per månad för de elever som klarar studierna.

– De flesta läser utökat program för att även få högskolebehörighet, så jag brukar säga att de läser in fyra år på tre år. Då är elevlönen en extra sporre för att klara den tuffa utbildningen, säger Sara Stengård.

Besök ger rätt känsla för yrket

Antal sökande till industriprogrammet följer till viss del konjunkturen. Skolan startade 2002, som en direkt reaktion på att Sandvik behövde utbilda ny arbetskraft. Men för sju år sedan sökte allt färre till programmet. I år ser skolan det bästa söktrycket sedan 2008. Av de drygt 90 ungdomar som har sökt har 66 antagits. Av dem är 30 procent tjejer, vilket är långt över snittet för industriprogrammen i Sverige. Sara Stengård ser flera skäl till att ungdomar söker sig till skolan.

– Dels är det kopplingen till Sandvik. Det är ett företag som man känner igen och också ett företag som föräldrarna tycker är bra, och föräldrarna har en ganska stark påverkan på elevernas val. Dessutom arbetar vi aktivt med att visa vår verksamhet för grundskolan.

Skolan bjuder in till öppet hus och till speciella tjejkvällar.

– Det brukar kännas lite lugnare för många tjejer. De blir lite tveksamma att gå hit första gången om de tror att det bara kommer att vara killar där, så då har vi löst det så här för att de också ska få prova på.

Göranssonska arrangerar också prova på-dagar när grund- skolans elever under en heldag får prova på hur det är att vara elev.

– Man behöver komma hit för att få känslan för skolan och för att förstå vad man kan bli här. Vi använder också våra elever i marknadsföringen. De är goda ambassadörer för skolan och ungdomar lyssnar mer på andra ungdomar än på oss, säger Sara Stengård.

Moderna projekt lockar

Därutöver arbetar hon också med att lyfta fram de mer moderna grejer som man kan göra inom stålindustrin.

– För många låter stålindustrin lite lagom tråkig. Därför vill jag att vi ska berätta om alla häftiga saker som Sandvik arbetar med.

Ett exempel är skeppet Vasa på Vasamuseet i Stockholm. Nyligen behövde skeppets bultar bytas ut, och det är Sandvik som har designat de nya bultarna. Det har resulterat i att man har kunnat lyfta bort ungefär vikten av en elefant från det hårt åtgångna skeppet. Skolans elever får besöka Vasamuseet och lära sig mer om hur och varför bultarna byttes. Sara Stengård pratar också om 3D-printing som vi kommer att se mer av i framtiden och där Sandvik redan har varit delaktiga i de metallskor som producerats åt popstjärnan Lady Gaga. Dessutom har man bidragit med verktyg för att kunna tillverka ytan på nya iPhone.

– Det är sådant som lockar yngre och även tjejer. Vi behöver få eleverna att förstå vilka möjligheter som finns.

Göranssonska skolan, Sandviken

Skolan är ett samarbete mellan Sandvik och kommunen. Varje år antas 66 elever till industriprogrammet.

Besök goranssonskaskolan.com

Tips!

Alla tjänar på att samarbeta. Hos oss får både företag och kommun bra utdelning på att gemensamt driva skolan. Låt också grundskolans elever besöka skolan så att de ser vad det egentligen innebär att gå där.

Senast ändrad: 17/01/20