Mässa sätter fokus på framtiden - Worldskills
Bild från Framtidsmässan i Mölndal

Under tre dagar i mars var det full fart i Mölndals stadshus. Då fick samtliga åttondeklasser i kommunen, samt ett flertal introduktionsprogram, besöka Framtidsmässan i Mölndal. Här fanns ett antal företag representerade för att prata med eleverna om framtidens jobbutsikter.

Det var andra gången som mässan arrangerades, i år i utökad tappning. Fjolårets mässa riktade enbart in sig på yrken inom vård och omsorg.

– Men i år ville vi bredda oss och även berätta om yrken som redan nu eller i framtiden spås ha brist på personal. Detta också med koppling till att det är yrkesutbildningens år, berättar Anna Karlsson, studie- och yrkesvägledare samt projektledare för mässan.

– Vårt syfte är att eleverna ska få en bredare bank av yrkeskunskaper. I dag vet de inte så mycket men det är i åttonde klass som en del börjar fundera över framtiden.

För att lyfta frågan om framtida yrkesval har några av skolornas sjätteklassare läst boken ”Varg nosar och jagar” från Svenskt Näringsliv och den har följts upp både i klassrummet och med studiebesök på en arbetsplats i närheten av skolan.

Uppföljning i klassrummet

En av tankarna med mässan är att eleverna ska se möjligheter för sin egen framtid och att de ska prata med de olika yrkesrepresentanterna. Till sin hjälp hade de ett frågeformulär där de bland annat skulle ta reda på vilka olika yrken som finns inom ett visst företag eller bransch. Utifrån svaren kommer skolorna senare att göra en uppföljning i klassrummet. Besöket började dock med att eleverna fick lyssna på en introduktionsföreläsning i samhällskunskap där Mölndals kommunalråd, näringslivssamordnare och utbildningsförvaltningschef deltog.

– Politikerna är också positiva. De vill gärna lyssna på eleverna, säger Anna.

Även för företagen är mässan ett bra sätt att snabbt nå många elever för att kunna berätta om sin verksamhet och vilka yrkesområden de behöver rekrytera i framtiden. Men mässan är också ett verktyg för lärare samt studie- och yrkesvägledare, och därför fick de medverkande företagen också hålla en presentation av sin bransch för dem samt berätta vilken utbildning som krävs.

– Det är bra fortbildning för oss, säger Anna Karlsson.

Anna Karlsson, studie- och yrkesvägledare samt projektledare för mässan.

Bygg- och bilbransch pratade rekrytering

På plats fanns bland annat Peabskolan. Frågor från eleverna handlade bland annat om bransch och skola samt möjligheter att avancera inom företaget. Även Bilia var representerat, bland annat av tidigare elever från Motorbranschens tekniska gymnasium i Göteborg. Här kunde de berätta för åttondeklasserna om olika yrkesval inom koncernen samt hur rekryteringsbehovet ser ut framöver.

Framtidsmässan

1–3 mars 2016

Mölndals Stadshus och Folkets hus

Initiativtagare

Svenskt näringsliv, LO, Skolverket, Regionskansliet och Myndigheten för Yrkeshögskolan

Senast ändrad: 17/01/20