Med sikte på jobb - Worldskills

Hos ETG i Nyköping är framgångsfaktorn täta branschkontakter och en utbildning som gör att de godkända eleverna redan har gjort sitt branschvisa lärlingsår under utbildningstiden. Detta gör dem än mer attraktiva på arbetsmarknaden.

I början av 2000-talet insåg elinstallationsbranschen att de behövde en särskild skola för att utbilda elektriker. De behövde kunna säkerställa behovet av nyrekryteringar och få en god kvalitet på utbildningen. Då startades Elteknikbranschens gymnasium, ETG.

– Vi är en friskola och en framgångsfaktor för oss är att våra elever, utöver yrkesexamen, också kan ta en ETG-examen. Om de klarar de extra momenten som krävs och gör sina 600 timmar APL, så är de även klara med sitt obligatoriska branschvisa lärlingsår när de går ut, säger Pontus Viklund, rektor på skolan.

Det är ett arbetssätt som sprider sig. I dag har 27 andra skolor i Sverige anslutit sig till ETG:s partnerbolag och arbetar utifrån samma koncept. Några gånger varje år anordnar de regionträffar för att byta erfarenheter vilket är ett sätt att ständigt utveckla.

Skolan håller löpande dialog under APL-tiden

Skolans styrelse består av representanter från branschföretag, och just att arbeta nära branschen är något som Pontus ofta återkommer till för att utbildningen ska möta företagens behov.

– Det är viktigt att ha ett nära samarbete och ett fungerande programråd som ställer krav. Lärarna på skolan gör också regelbundna ”APL-besök” och följer upp den praktiska utbildningen med både elev och handledare. Jag som rektor försöker också att besöka varje APL-företag en gång om året. Genom att arbeta så nära får vi tydlig feedback och det bidrar också till att skapa en vi-känsla mellan företag och elever samt en förståelse för varandras roller.

Konceptet innebär också att branschrepresentanter regelbundet träffar eleverna på skolan. De gemensamma kärnämnena är viktiga och de integreras så långt det är möjligt med yrkesämnena. Denna koppling är positiv för elevernas motivation. Att lära ut tekniska termer på engelska är en självklarhet, men eleverna lär sig också att på både svenska och engelska argumentera för varför de ska utföra ett visst arbete.

En speciell detalj är att det är yrkeskunniga personer från branschen som bedömer de slutprov eleverna gör.

Pontus Viklund, Rektor

Eleverna får jobb

När vi ses håller skolan just på att göra sin årliga uppföljning. Fjolårets avgångselever bjuds in till skolan för att berätta vad de arbetar med i dag och hur det fungerar utifrån deras utbildning. Pontus konstaterar att nästan alla elever också tog ETG-examen i fjol och att alla som gjorde det nu också har jobb inom branschen.

– Eftersom många företag inte har möjlighet att ta lärlingar får våra elever en direkt anställningsbarhet i och med att de redan har sitt elektriker-certifikat, förklarar Pontus.

ETG är en liten skola. Varje årskurs består bara av en klass, och det är något som Pontus Viklund menar bidrar till den lugna miljön.

– Vi har också vuxenutbildning i lokalerna och jag tror att det är bra att blanda ungdomar och vuxna under lunch och raster.

Elteknikbranschens gymnasium, ETG

ETG är en liten skola. Varje årskull består av en klass med 28 elever.

Besök ETG

Tips

Håll en tät kontakt med branschen, både under elevernas APL och genom ett kunnigt branschråd. Investering i den tiden ger avkastning i form av kvalitet.

Senast ändrad: 17/01/20