Mer motiverade elever ökar söktrycket - WorldSkills Sweden
Simon Samuelsson i årskurs två visar rektorn Agneta Nilsson och lärarna Annika Kjellemar och Björn Andersson hur man kallbockar ett rör.

För tre år sedan skedde en omstart för yrkesutbildningarna på Universitetsholmen i Malmö. Alla elever fick tillgång till digitala verktyg. Rektor Agneta Nilsson menar att det är viktigt att inte skilja eleverna på yrkesutbildningarna från de som går de teoretiska linjerna.

Hon berättar att alla elever får låna en dator under sina tre år på skolan. Det har gett en större möjlighet att använda digitala program i undervisningen som till exempel enkla CAD-program för att rita kopplingsschema, ljussättningsprogram och digitala läromedel.

– Alla lärare lägger upp sina planeringar och uppgifter digitalt, fortsätter Agneta Nilsson. Så även om du inte är närvarande på lektionen kan eleverna arbeta med uppgiften. Man har även möjlighet att få sina läroböcker upplästa, du kan dessutom få dem på ditt hemspråk för att lättare förstå innehållet i boken. Andra yrkesgymnasier börjar nu ta efter.

– Vi har branschråd och är med i många olika nätverk för att kvalitetssäkra vår utbildning, säger Björn Andersson, biträdande rektor. Inom VVS- och fastighetsprogrammet har vi nått utmärkelsen ”Förstklassig skola”, som är en gedigen kvalitetsstämpel. Dessutom är vi partnerskola i elbranschens interna utbildning, ETG.

Han poängterar vikten av att utbildningar uppfyller branschens och Skolverkets krav. När lärlings- och yrkesproven ska göras faller tyvärr en del elever bort och då främst på grund av för dåliga grundkunskaper.

De bästa ambassadörerna är våra elever.

– Effekten är att det kan bli svårare att få APL-platser. Företagen tar på sig ett stort arbete och ansvar att handleda ungdomarna. Då måste skolornas grundutbildning ligga på en hög nivå som motsvarar kraven på basutbildningen. Antalet ungdomar som väljer el- och VVS har ökat på skolan. Det högre söktrycket leder till mer motiverade elever vilket i sin tur skickar positiva signaler till andra.

Simon Samuelsson i årskurs två visar Annika Kjellemar, Agneta Nilsson och Björn Andersson hur man kallbockar ett rör. Ett exempel på att eleverna lär sig yrkets grunder innan det är dags för APL på vårterminen i åk två.

På Universitetsholmen gör nu eleverna själva ett aktivt val att välja högskoleförberedande kurser. Denna modell fungerar bra och antalet elever till yrkesprogrammen ökar.

– I våras körde vi en uppmärksammad annonskampanj i Malmö, berättar Annika Kjellemar, biträdande rektor på Universitetsholmens gymnasium. Budskapet löd: ”Ingen ska behöva bo kvar hemma till 30 års ålder”.

För så är det; de som väljer gymnasial yrkesutbildning är anställningsbara efter tre års utbildning. De som väljer högskoleförberedande program måste i regel studera vidare för att få ett jobb. Då kanske studiemotivationen och orken fattas, samtidigt som yrkeskunskaper saknas.

– Vi är med på mässor, håller öppet Hus och åker ut till grundskolorna och pratar om våra utbildningar, säger Agneta Nilsson. Men de bästa ambassadörerna är våra elever som tillsammans med mycket kompetenta yrkeslärare, skolans ansedda namn och bra trivsel ger oss ett bra rykte.

Annonskampanjen blev en stor framgång i Malmö.

Universitetsholmen, Malmö

Skolan började med yrkesutbildningar 1963. Sedan dess har utvecklingsstegen varit många. I dag går 500 elever något av de fyra yrkesprogrammen och lika många på vuxenutbildningen inom vård.

Besök Universitetsholmens Facebook-sida

Tips - KaMa in i verkstaden!

KaraktärsMatematik (KaMa) är Universitetsholmens metod att integrera en del av mattelektionerna i det praktiska VVS-, el- och vårdarbetet. Matteläraren är med i verkstaden eller metodrummet och diskuterar olika begrepp och situationer. Vid nästa tillfälle i matematiksalen räknar man på de olika matematiska problem som man stött på och som läraren har fångat upp.

Senast ändrad: 17/01/20