Så lyckas du med lärlingsutbildning - Worldskills
Janolov Simmons, rektor för Margretegärdeskolan.

I Uddevalla arbetar man framgångsrikt med lärlingsutbildning. Margretegärdeskolans rektor Janolov Simmons har identifierat sex viktiga faktorer för att lyckas.

En lärlingsutbildning har samma programmål som en yrkesutbildning men metoden skiljer sig åt. I Uddevalla är lärlingarna tre dagar på sin arbetsplats och resterande tid i skolan.

– En lärling hamnar direkt i hetluften och i produktionen. Han eller hon får en mer verklighetsförankrad utbildning, säger Janolov Simmons, rektor på Uddevalla gymnasieskola Margretegärde, som i dag har 155 lärlingar fördelade på tre årskurser.

Här är hans bästa tips för hur du kan vässa din lärlingsutbildning.

Lärlingarna går i gemensam klass

Låt lärlingarna gå i en separat klass. Lärlingar som kommer in i en klass där eleverna går ett yrkesprogram blir lätt en avvikelse. Går de i samma klass blir de en egen normalitet där alla har samma förutsättningar.

– Vi har blandade klasser. Lärlingar från bygg och vård läser de gymnasiegemensamma ämnena tillsammans. Det blir en bra blandning med både tjejer och killar och representanter från olika yrkesgrupper, säger Janolov Simmons.

Blandningen har också gjort att eleverna tenderar att hjälpa varandra att utvecklas mer. De lyssnar på varandras erfarenheter och kan lära sig av de olika yrkena.

En skolledare – ett ansvar

Låt en person på skolan ha ansvar för all lärlingsutbildning. Det blir mer sammanhållet då.

– Det är viktigt att ha en person som ser till att lärlingsutbildningen också får ta del av skolans resurser, som lokaler och utrustning samt att även lärlingarna har tillgång till yrkesprogrammens lärare om de behöver det.

Lita på handledaren

Dialogen mellan yrkesläraren på skolan och handledaren på arbetsplatsen är viktig.

– Läraren måste lita på att handledaren kan lära ut på arbetsplatsen så att eleven når kunskapsmålen, men också ha en tät uppföljning både med handledare och elev. Det är viktigt att eleverna mår bra och känner att de är på rätt arbetsplats.

Praktik nära hemmet

Det finns flera skäl till att låta eleverna ha sin arbetsplatsförlagda utbildning så nära hemmet som möjligt, särskilt på skolor med ett stort upptagningsområde. Eleven slipper långa resor. I kombination med tidiga mornar fungerar det bättre om de inte har 1,5 timmes resa enkel väg. Men det finns också fördelar för det lokala näringslivet att ha en lärling från trakten.

– Framför allt ökar viljan att senare kunna anställa eleven. Företag på små orter är också mer benägna att hjälpa elever från samma ort eftersom de då ser en möjlighet att forma framtidens medarbetare. Vårt mål är att alla elever ska vara anställningsbara när de går ut.

Avlasta med koordinatorer

I Uddevalla finns tre koordinatorer anställda för att avlasta yrkeslärarna. De sköter allt administrativt arbete och är även ansvariga för att hitta lärlingsplatser. Då kan yrkesläraren ägna sig åt lärande och uppföljning.

Utbilda handledare

– Vi har en egen handledarutbildning som är godkänd av Skolverket, berättar Janolov Simmons.

Skolan ger kursen under två dagar. Då går de igenom ungdomspsykologi, ungdomars livsvillkor, berättar om skolans verksamhet samt bjuder in till diskussioner.

– En byggledare som gick kursen tyckte att den var så bra att han skickade hit hela sin personalgrupp. Även några förskolor har gjort likadant, berättar Janolov.

Margretegärdeskolan

Senast ändrad: 17/01/20