Snabbaste vägen mellan skola och arbetsliv - Worldskills
Elev Dennis Lundblad, lärare och APL-samordnare Mona Rangson och biträdande rektor Dan Hermanson

NTI-gymnasiets it-program har fler sökande än antal platser. Att undervisningen är anpassad till arbetsmarknaden är ett av skälen. Här ska gapet mellan skola och bransch alltid vara så litet som möjligt.

It-kunskap är färskvara, och för att kunna förbereda elever för arbetsmarknaden måste man veta både vad företagen behöver och hur de arbetar. Det menar Dan Hermanson som är biträdande rektor på NTI-gymnasiet i Stockholm.

– Eftersom vi vill ligga i framkant behöver vi veta att det som våra elever lär sig verkligen fungerar ute på arbetsplatserna, säger han. För att få den kunskapen arbetar skolan bland annat med ett programråd som består av både företag och tidigare elever – människor som vet vad som efterfrågas i branschen. Eleverna förbereds också för certifieringar inom Cisco och Microsoft.

Anpassat till arbetslivet

Dennis Lundblad går nu tredje året på it-programmet och känner sig väl förberedd för framtiden – även om det inte alls blev vad han hade tänkt sig.

– Nä, det blev så mycket bättre, säger han och spricker upp i ett stort leende. Han berättar att han den första dagen på sin APL-plats, arbetsplatsförlagt lärande, tänkte att han skulle kunna bidra med i alla fall enklare arbetsuppgifter, men att han snart fick arbeta med avancerad it-support och även driva egna projekt. I fjol fick han också sommarjobb på företaget. Skolans utbildning har anpassats till det han har behövt kunna när han har varit ute på företaget.

– Här på skolan jobbar vi som man gör i verkligheten, säger han. Samtidigt har han själv också kunnat bidra med viktig input till skolans undervisning genom att dela med sig av erfarenheter från sin APL och föreslå att skolan skulle arbeta på samma sätt. Dessutom, berättar han, har skolans miljö och lärarnas ständiga närvaro bidragit mycket till hans personliga utveckling.

– Vi arbetar mycket med att utveckla elevernas personliga varumärke. När de kommer ut på sin APL ska företaget se att de kan tillföra något, att de är en arbetskraftsresurs, säger Mona Rangson som är APL-samordnare och lärare i samhällskunskap på it-programmet.

– Vi lär eleverna att skriva cv, både på svenska och engelska, och även hur de lyfter fram sig själva och sin sociala kompetens för det är något som företagen efterfrågar.

När vi startade programmet utgick vi från vad det är eleverna behöver på arbetsmarknaden. Vi har också lagt upp utbildningen för att möjliggöra fortsatta studier.

Fortsatta studier möjligt

På NTI-gymnasiet har man lagt ribban högt men handledning från lärarna gör att eleverna klarar nivån.

– När vi startade programmet utgick vi från vad det är eleverna behöver på arbetsmarknaden. Vi har också lagt upp utbildningen för att möjliggöra fortsatta studier. Vi uppmuntrar eleverna att läsa våra högskoleförberedande kurser för även om de får en bra grund här kan de inte i sin unga ålder veta om de vill studera vidare senare, säger Dan.

Tips!

Anpassa undervisningen till det som arbetsmarknaden efterfrågar. Håll en kontinuerlig dialog med branschen.

Senast ändrad: 20/01/20