Stark koppling till lokala företag - Worldskills
”Full fart i verstaden” på Högbergsskolan

På Högbergsskolan arbetar man framför allt med hur eleverna ska komma i kontakt med det lokala näringslivet. Bland annat har man deltagit i en satsning som resulterat i ett stödmaterial hos Skolverket.

Carina Rudolph Lundberg, tf rektor på Högbergsskolan i Tierp, är van vid att ta död på fördomar. Snabbt avfärdar hon de vanligaste.

– Industriarbete behöver inte alls vara tungt, och även tjejer orkar. Det är inte bara praktiskt arbete utan man kan arbeta med till exempel cad-program i datorn. Och det går visst att utvecklas vidare inom yrket, säger hon bestämt.

– Industriprogrammet har just nu inte så högt söktryck, och därför måste vi visa ungdomarna att det inte alls är som fördomarna säger så att de får rätt bild av de möjligheter utbildningen ger.

Högbergsskolan arbetar därför aktivt med att visa upp sig och sin verksamhet. De ordnar öppet hus och prova på-dagar. De deltar på mässor och framför allt samarbetar de med det lokala näringslivet, något som Carina Rudolph Lundberg menar är en av hörnstenarna.

– Eleverna behöver koppla ihop industriprogrammet med de företag som finns här, och även de elever som går våra högskoleförberedande program behöver få en yrkeskännedom. På naturvetenskaps- och teknikprogrammen finns ingen obligatorisk APL. I stället får eleverna på Högbergsskolan under två veckor göra miljöpraktik, vilket innebär att de besöker en arbetsplats. På så vis integreras de med såväl företagande som yrkesutbildning vilket ger dem en bättre förståelse för yrkeslivet.

– Vårt mål är att alla ska skriva ett gymnasiearbete med koppling mot det lokala näringslivet. De får besöka en arbetsplats och dokumentera, skriva eller göra en video- film som de sedan redovisar för klassen. Kunskapskraven på gymnasiearbetet ser olika ut för yrkes- och högskoleförberedande program, och det är när eleverna är ute på sin APL och miljöpraktiken på de högskoleförberedande programmen, som de söker frågeställningar och syfte till sina arbeten.

Carina Rudolph Lundberg, tf. rektor på Högbergsskolan

Stödmaterial ska hjälpa andra skolor

Högbergsskolans aktiva arbete med APL och det lokala perspektivet kommer snart att publiceras i Skolverkets stödmaterial Skola och arbetsliv. Materialet ska hjälpa andra skolor att integrera de två delarna. Högbergsskolan är en av fem utvalda skolor som har deltagit i utbildningssatsningen och delat med sig av sina erfarenheter när det gäller samverkan mellan elevernas APL och skolans undervisning.

– Det handlar mycket om att ha en nära och bra relation mellan elever och handledare. Praktiken är viktig och därför måste eleverna få motivation och känna att det ger någonting, säger Carina Rudolph Lundberg.

Utöver elevernas APL har de också möjlighet att delta i andra aktiviteter som integrerar lärande med företagande, till exempel Ung Företagsamhet, UF, och Yrkes-SM.

Uppföljning har minskat frånvaron

Att gå in på Högbergsskolan är som att komma in till en familj. Alla ser glada ut och flera av eleverna hälsar när de passerar. Carina Rudolph Lundberg ser nöjd ut när hon hör det.

– Det här är en stor skola men den har den lilla skolans trygghet. Alla känner alla, och vi försöker att vara personliga och jobbar för att alla ska bli sedda.
Just att se alla elever, att följa upp frånvaro genom att ringa hem och även involvera skolans elev- och hälsovårdsteam har resulterat i att den ogiltiga frånvaron i skolan under ett år har minskat med hela 50 procent.

– Vi bygger relationer mellan elever och personal. En del känner sig vilsna och blir därför hemma även om de egentligen inte alls vill skolka, och därför har vi startat det här projektet för att se hur vi kan stötta, säger Carina Rudolph Lundberg.

Högbergsskolan i Tierp

Tips!

Att ha en dialog är det enda sättet att bli bättre, och vi vill ha ett bra samarbetsklimat. Därför uppmuntrar vi föräldrar att höra av sig till oss om de har funderingar.

Senast ändrad: 17/01/20