Studievägledning från förskolan skapar nyfikenhet för arbetslivet - WorldSkills Sweden
Lärare och elever vid en av skolorna som använder sig av Din Framtid i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun trädde in i år 2016 med ett nytt engagemang för kommunens barn och ungdomar, Bildningsförvaltningen vill införa yrkesvägledning för alla kommunens 9000 elever redan från förskolan.

Målet med den breda vägledningen är att alla barn, elever och studerande ska få tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning. Som ett led i arbetet att nå målet hölls en gemensam kick-off för bildningsförvaltningens ca 1500 anställda i slutet av januari i år.

– Vi vill stärka barn och ungdomar i deras utveckling mot ansvarstagande, yrkesverksamhet och att de blir inkluderande samhällsmedborgare. Vi vill ge dem de bästa förutsättningarna som finns för att de ska skapa sig ett bra liv i allmänhet och ett bra yrkesliv i synnerhet, säger Håkan Smidvall, chef för SYV– och antagningsenheten vid Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Det nya konceptet fick namnet Din Framtid och har lett till en verksamhetsövergripande skola och arbetslivssatsning i Trelleborgs kommun. Satsningen är finansierad av Kockska stiftelserna och ingår i dagsläget i tio olika skolenheter runt omkring i kommunen, tre förskolor och sju grundskolor.

Vägledningen för eleverna kan delas in i två delar, en snäv och en bred. Den snäva står yrkes- och studievägledarna för genom personliga vägledningssamtal och den breda genomsyrar hela skolverksamheten och är all skolpersonals ansvar.

Man måste under hela grundskolan fortsätta att skapa omvärldskunskap vad gäller arbetsliv och yrken samt relatera dessa erfarenheter till sig själv för en större självkännedom.

– För att lyckas med det här krävs det att vi inventerar och systematiserar det arbetet som redan görs. Studie- och yrkesvägledning ska betraktas som hela skolans ansvar och innebär att det ska finnas kontinuerlig vägledning från förskolan och uppåt och en tydligare koppling mellan ämnesundervisning och arbetsliv, förklarar Håkan Smidvall.

I praktiken handlar det hela om att föra in arbetslivet i skolan redan i tidig ålder. Exempelvis genom lek i förskolan och på det sättet väcka en nyfikenhet hos barnen gällande arbetsliv. Sedan går arbetet över till att utveckla den nyfunna nyfikenheten och kunna etablera arbetslivet till det personliga jaget hos unga.

– Man måste under hela grundskolan fortsätta att skapa omvärldskunskap vad gäller arbetsliv och yrken samt relatera dessa erfarenheter till sig själv för en större självkännedom.

Genom en ökad omvärldskunskap och större självkännedom menar Håkan Smidvall att det här tillvägagångssättet skapar mycket fokus på själva beslutsprocessen inför gymnasievalet kopplat till arbetsmarknadskunskap, prognoser och trender.

Det pågående arbetet implementeras i ordinarie skolverksamheter och sprids till övriga skolor genom kollegialt lärande som synliggör de nya konceptets riktlinjer som arbetas fram efter hand. Arbetet med konceptet pågår i Trelleborgs kommun och satsningen kommer att fortsätta fram till år 2017.

– Vi vill att det här ska ge ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet samt föra in det som ett prioriterat område i det strategiska, systematiska kvalitetsarbetet, avslutar Håkan Smidvall.

Studievägledning, Trelleborg

”Din Framtid” är en extra satsning, finansierad av Kockska stiftelserna, som införts av Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Konceptet innebär att barn och elever på för- och grundskola ska kunna göra väl underbyggda framtidsval som bygger på insikt, utsikt och framsikt genom tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Arbetet med konceptet kommer pågå mellan år 2016 och 2017.

I dagsläget finns konceptet i tio olika skolenheter runt omkring i Trelleborgs kommun, tre förskolor och sju grundskolor.

Tips!

Genom yrkesvägledning redan från förskolan kan man stärka barn och ungdomar i deras utveckling mot ansvarstagande, yrkesverksamhet och att de blir inkluderande samhällsmedborgare.

Senast ändrad: 17/01/20