Tävlingar stärker yrkesidentiteten - WorldSkills Sweden
El- och energiprogrammet erbjuder två inriktningar. I årskurs två och tre arbetar eleverna praktiskt med att bland annat att programmera olika processflöden och installationer, berättar rektor Urban Widmark.

Det finns inga genvägar för att öka yrkesprogrammens attraktivitet. Det krävs hårt arbete och kreativa initiativ. Den publicitet som skapas genom yrkestävlingar har en positiv effekt på identitet och yrkesstolthet. Ett annat initiativ som är nytt för Kristianstad är Industrinatten.

Kunskapen om teknikyrkena och dess möjligheter måste öka. Industrinatten är ett initiativ som tar sikte på detta.
I år samlas för första gången alla elever i årskurs nio i Kristianstad och Hässleholm för en gemensam information om yrkesutbildningarna. Därefter bussas de ut till företag, får mer information om vilka yrken som finns och om utvecklingsmöjligheter.

– Det är ett trevligt sätt att berätta om teknikyrkena. Vi får möjlighet att bryta ner en hel del myter som felaktigt är förknippade med industri och andra teknikbranscher, berättar Urban Widmark, rektor på Österänggymnasiet i Kristianstad.

El- och energiprogrammet visar vägen

Skolans El- och energiprogram har fått mycket publicitet genom tävlingar och lyckade insatser i Yrkes-SM och i internationella mästerskap. Detta stärker stoltheten för elevernas yrkesidentitet och underlättar samarbetet med det lokala näringslivet. I år sökte också 46 ungdomar till de 32 platserna på El- och energiprogrammet.

– Elektriker med inriktning på automation är en ovanlig utbildning, fortsätter Urban Widmark, men den är desto mer efterfrågad. Vi har en stor process- och livsmedelsindustri i södra Sverige så helt klart finns behovet.

Många initiativ behövs för att öka kunskapen

Söktrycket har ökat, men generellt visar yrkesutbildningarna en vikande trend. Många elever är osäkra på vad de vill fortsätta med efter grundskolan. öppet Hus, gymnasiemässor, besök på företag är exempel på initiativ som behövs inför gymnasievalet.

– Vi har nyligen startat ett introduktionsprogram som omfattar plåt/svets- och skärande bearbetning. Detta lockade ett antal nyanlända pojkar som nu får pröva på delar i El-programmet två dagar i veckan. Min förhoppning är att de nästa år ska vara mogna att söka den treåriga utbildningen.

Gott samarbete med näringslivet och bra lärare är avgörande för framgång

– Det är inte något problem för oss att skaffa praktikplatser hos det lokala näringslivet, säger han. Ofta får eleverna löfte om jobb redan när de sommarjobbar och under praktikveckorna. Att företagen knyter upp dem är bra både för skolans rykte och för ungdomarna.

Skolans nyckelord är engagerade lärare med en hög kompetens och yrkeskunskap. Detta ger i sin tur duktiga elever som är anställningsbara efter examen.

Erfarenheterna från andra länder med framgångsrik lärlingsutbildning är att företag är mycket aktiva och medverkar i det arbetsplatsförlagda lärandet och jag skulle gärna se att vi utvecklar samarbetet med näringslivet och skapar sådana modeller för lärlingsutbildning också hos oss, avslutar Urban Widmark.

Österänggymnasiet, Kristianstad

Gymnasiet erbjuder tre högskoleförberedande program, samt fyra yrkesprogram: El- och energi, Hotell och turism, Restaurang och livsmedel och Industritekniskt program.

Besök Österänggymnasiet

Tips!

Samarbeta med företagen för att öka kunskapen om yrkesprogram.
Industrinatten Skåne Nordost kraftsamlar för att visa upp regionens industriföretag och för företag att visa den stora bredden av olika yrken och branscher som finns.

Senast ändrad: 17/01/20