Tjejerna tar för sig på transportprogrammet - Worldskills
Tina Ottosson, rektor för flera av skolans yrkesutbildningar

Konkreta riktlinjer och ett stort engagemang från lärarna har lett till ett bra resultat för Tullängsgymnasiet. Nu söker sig fler tjejer till transportprogrammet och utbildningen handlar om mer än själva yrket.

Bland förstaårseleverna på Tullängsgymnasiets transportprogram är hälften tjejer. Hur det kommer sig är ledningen ännu inte säker på. Det kan vara flera faktorer som samspelar, som att skolan strävar efter att anställa fler kvinnliga yrkeslärare som ska kunna vara förebilder och visa unga tjejer att de traditionellt manliga inriktningarna är lika mycket för båda könen. Det kan spela in att skolan i flera år har använt retorik som säger att det är ett yrke även för tjejer eller att det är just två tjejer som frontar den folder om skolans program som går ut till örebros niondeklasser i marknadsföringssyfte.

– Vi sänder signaler att det är även för tjejer, men vi ska så klart följa upp och fråga dem varför de valde just transportprogrammet, säger Tina Ottosson, rektor för flera av skolans yrkesutbildningar.

Fasta rutiner och fokus på rätt saker

Att skolans yrkesprogram överlag har ett högt antal sökande förklarar hon med att medarbetarna har ett stort engagemang och inte minst, att alla vet vad de ska göra. Riktigt så har det inte alltid varit. När Tina Ottosson för fyra år sedan tog över som rektor hade en yrkesskola just lagts ner och deras program flyttats till Tullängsgymnasiet.

– Det fanns inga rutiner men då började vi fokusera på rätt saker, det vill säga vad det är vi gör, för vem och varför. Det är ofta så mycket som ska göras i skolvärlden men vi behöver koncentrera oss på vårt huvuduppdrag, att eleverna ska bli godkända och rustade för yrkeslivet.

Vi sänder signaler att det är även för tjejer, men vi ska så klart följa upp och fråga dem varför de valde just transportprogrammet.

Därför har de också försökt att styra om inriktningen från att vara en renodlad yrkesskola till att eleverna ska lära sig för livet. Tidigare var själva yrket och den yrkeskunskap som eleverna fick det mest handgripliga under utbildningen.

– Men även om det fortfarande är viktiga delar så har de mjuka värdena som kundkontakter och social kompetens kommit in allt mer i utbildningen, för de delarna behöver man också ha på arbetsplatsen. Vårt transportprogram är inte bara en körskola utan det handlar om så mycket mer, om alla delar av yrket och hur det kommer att se ut i framtiden, förklarar Tina Ottosson.

Handledare måste förstå branschens balansgång

Det är där som branschens representanter kommer in i bilden. Tina Ottosson understryker det goda samarbete som krävs för att driva en bra utbildning. Men samarbetet är lika komplext som viktigt eftersom det handlar om två sidor. Samtidigt som elevernas APL måste hålla en god kvalitet så gäller det för skolan att respektera företagets vardag.

– De har ju sin produktion att tänka på och vi måste förstå att vi inte kan sätta dem på att ta hand om elever som inte är rustade för uppgiften. Samtidigt behöver vi också få dem att förstå att eleverna är en arbetskraft som de behöver nu och som de kommer att behöva även i framtiden. Inom många av våra yrkesprogram är det ju brist på arbetskraft. För att få ett bra samarbete krävs därför duktiga handledare på skolan, lärare som förstår balansgången mellan de krav som ett företag kan ha på eleven och det ansvar som skolan också har. Tullängsgymnasiet har ett antal huvudansvariga handledare som håller den största kontakten med arbetsplatserna.

Legitimerade lärare med stort engagemang

även om yrkeslärare inte behöver ha lärarutbildning så är det på Tullängsgymnasiet en väl uttalad ambition att lärarna ska vara inte bara yrkeslärare utan också legitimerade lärare.

– För mig är den största utmaningen att rekrytera lärare. Jag måste först hitta dem som jobbar i branschen och sedan inte bara locka dem till oss utan också se till att de påbörjar sin lärarutbildning parallellt med jobbet, säger Tina Ottosson och fortsätter:
– Men jag tror att en stor del av vår framgång beror på engagemanget hos våra lärare, att de känner sig delaktiga. De får vara med och påverka undervisningen och vi arbetar i lag så att alla har möjlighet att göra det de tycker är kul.

Tullängsgymnasiet, Örebro

Tullängsgymnasiet utbildar i yrkena elteknik, dator- och kommunikationsteknik, VVS, personbil, transport, anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning, måleri och plåtslageri.

Besök Tullängsgymnasiet

Tips!

Ett bra branschsamarbete innebär att både skola och arbetsplats har en förståelse för varandras uppgifter och arbetssitutation.

Senast ändrad: 17/01/20