Tydliga mål och ny pedagogik höjde kvaliteten - Worldskills
Lärare John Hillberg, rektor Camilla Alenäs och lärare Mathias Edvinsson

För tre år sedan utvecklade Kavelbrogymnasiet sin svetsutbildning, en del av det industritekniska programmet. Då kom också resultaten.

Vackra konstsmidesföremål, grillar, balkongräcken och stommen till uppehållsrummets bord skymtar i gymnasiets stora verkstad och är exempel på vad eleverna på svetsprogrammet har tillverkat. De som i dag går tredje året är den första kull som gått hela det nya programmet. Flera av dem erkänner att de hade hört från tidigare kullar att utbildningen skulle vara soft, men att de ganska snart märkte hur fel ryktet var. På den uppdaterade utbildningen ställde lärarna nämligen krav, måna om att varje individ ska få utvecklas.

– Tidigare fanns här inte riktigt rätt lärarkompetens inom just svets, säger läraren John Hillberg.

Det fick till följd att utbildningen spretade och kan beskrivas som något av ett hopkok. I dag har de en tydlig inriktning och kallar sin utbildning för svets med spets. Deras ambition är att ha Sveriges bästa svetsutbildning.

– Det märks att eleverna har blivit bättre. Jag vågar påstå att de nu når dubbelt så långt som tidigare, säger John.

Gymnasieministern inspirerades

Den stora förändringen, som till och med har lockat Sveriges gymnasieminister Aida Hadzialic att besöka Kavelbrogymnasiet, är att skolan har börjat arbeta mer aktivt med formativ bedömning. Det innebär att målen för undervisningen, uppsatta på väggen tillsammans med en pedagogisk beskrivning, har tydliggjorts samt att lärarna aktivt coachar eleverna så att de kan nå vidare. Eleverna får nu själva felsöka och diskutera sina arbeten – både med varandra och med lärarna.

– Det är ju eleverna som sen ska göra analysen och felsöka ute på arbetsplatsen, och därför får de träna på det i skolan, säger Mathias Edvinsson, lärare.

– Det är väldigt roligt att höra eleverna resonera sig fram till vad de har gjort. Det märks att de utvecklas av att själva få analysera sina arbeten, fyller rektor Camilla Alenäs i.

Det har också fått till följd att många elever läser mer än de 2500 poäng som krävs för att ta examen, eftersom lärarna kontinuerligt utmanar dem att vidareutveckla sina kunskaper.

Behöriga lärare ökar status och kvalitet

även om det inte är ett krav från Skolverket att yrkeslärare ska ha lärarbehörighet så är det ett krav för att få en fast tjänst på Kavelbrogymnasiet.

– Alla yrkesprogram har inte det kravet men vi tycker att det är viktigt. Det lyfter hela lärargruppen, säger Camilla.
Därutöver är det också viktigt att anpassa utbildningen till det som branschen efterfrågar samt till lokala förutsättningar.

– Att lokala företag ofta är väldigt engagerade i vad vi på skolan gör är mycket viktigt för oss, säger Camilla.

Det märks att eleverna har blivit bättre. Jag vågar påstå att de nu når dubbelt så långt som tidigare.

Kavelbrogymnasiet i Skövde

Gymnasium Skövde har ca 2100 elever på 16 nationella program.

Av dessa program är 10 yrkesprogram.

Besök Kavelbrogymnasiet

Tips!

Ha en tydlig struktur och tydliga mål. Alla ska veta vad som förväntas av dem och hur de gör för att nå dit.

Senast ändrad: 20/01/20