Tydligt ledarskap och höga krav på eleven - Worldskills
Rektor Susann Jungåker och Daniel Edenborg

Ledarskapet är centralt för Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje. Genom att alltid sätta kvalitet och förbättring först kommer resultat och utveckling. Tydliga och höga krav på eleverna ger framgång, både för eleverna och för skolan.

Daniel Lewis vill bli civilingenjör. En stor del av hans släkt är redan ingenjörer och han har alltid varit intresserad av teknik. Därför kändes en gymnasieutbildning med teknikinriktning självklar. Lika självklart var det inte att han skulle börja på Mälardalens tekniska gymnasium.

– Jag fick en broschyr om skolan men den slängde jag. Jag tyckte att det var för lång resväg och för tidiga morgnar, säger han och skrattar åt minnet.

Lyckligtvis fick en kompis, som han i dag är klasskamrat med, honom på bättre tankar och trots den tidiga starten klockan sju varannan vecka är det inget han ångrar när han nu är inne på sitt andra år. Tvärtom!

Även tredjeårseleven Erica Christensen känner att hon har hittat rätt. Hon valde skolan för att även få chansen att lära sig det praktiska och utforska vad hon egentligen ville arbeta med i framtiden, antagligen elektroingenjör.

– När jag pratar med kompisar från andra skolor känner jag att jag har lärt mig så mycket mer än dem. Jag kan ofta sätta mig in i olika tekniksituationer på ett bättre sätt, och här lär vi oss med avancerad och modern teknik, säger hon.

Tydliga och höga krav hjälper eleverna

Vilket är framgångsreceptet? Rektor Susann Jungåker är övertygad om att skolans höga, men realistiska, krav spelar stor roll. Budskapet till varje elev är tydligt: Du som vill studera här behöver också satsa helhjärtat på din skolgång och din framtid. Det resulterar i att elever i många fall går ut med 4 000 poäng i bagaget, att jämföras med grundnivån 2 500 poäng, vilket innebär att nästan alla väljer att läsa de ämnen som ger särskild högskolebehörighet. De som inte vill läsa vidare efter examen är garanterade ett halvårs visstidsanställning på Scania eller Astrazeneca, de två företag som äger skolan.

Utbildningen är som normala arbetsdagar vilket gör undervisningen effektiv. Dessutom har eleverna uppemot 40 veckors sammantagen praktik, vilket normalt motsvarar ett helt läsår. Delar av praktiken får eleverna under sommaren. Under fem veckor har de sommarlov och resten av de skolfria veckorna erbjuds de sommarjobb för att bli extra förberedda inför kommande arbetsliv. Men de ser inte detta som ett uteblivet sommarlov utan som en möjlighet att få ett relevant sommarjobb. Helt enkelt en uppskattad förmån.

– Om jag hade gått i en annan skola hade jag ändå behövt sommarjobba. Skillnaden är att här ingår det i vår praktik. Jag får pröva kunskaper på riktigt och slipper själv leta jobb, säger Erica.

Erica Christensen och Daniel Lewis
Erica Christensen och Daniel Lewis

Fokus på kulturen uppmuntrar respekt, lärande och samarbete

Elever och lärare verkar stå varandra nära, och när vi går tillsammans i korridoren hälsar Erica och Daniel glatt på både lärare och elever från olika årskullar. Känslan av trivsel är påtaglig, något som också bekräftas av läraren Daniel Edenborg.

– Skolans kultur är viktig. Av respekt för varandra inleder vi alltid lektionen med att stå upp och hälsa. Den första veckan på läsåret går vi igenom våra trivselregler och om något händer agerar vi realtid. Det gör att vi sällan får några problem. I stället kan vi lärare ägna vår tid åt att förbereda och utveckla undervisningen, säger han.

Susann har infört ”lean” som arbetssätt på skolan, ett arbetssätt som är vanligt i många företag.

– Företagen pratar kvalitet, förbättring och säkerhet, inte primärt om vinst och ekonomi. Resultaten kommer ändå. Min tanke är att ha samma synsätt i skolan, förklarar hon. Detta innebär ett effektivt sätt att arbeta, och att varje vecka följa upp hur de 216 eleverna ligger till resultatmässigt och hur de utvecklas tar inte mer än en kvart.

– Jag tycker att det är viktigt att hålla en röd tråd och veta vart vi är på väg. En förutsättning för framgång är att både elever och lärare gör rätt saker. Här är det synligt vad alla gör och vi utvecklar vår undervisning tillsammans, säger hon och tillägger:

– Jag hoppas att vi i framtiden kan se våra elever på nyckelpositioner på olika företag. Då vet vi att vi har lyckats.

Jag kan ofta sätta mig in i olika tekniksituationer på ett bättre sätt, och här lär vi oss med avancerad och modern teknik.

Mälardalens tekniska gymnasium

Antal elever: 216, fördelade på två program: industritekniska programmet samt teknikprogrammet. Första året läser alla samma grund för att sedan specialisera sig.

Besök Mälardalens tekniska gymnasium

Tips!

Diskutera tillsammans hur ni vill leda och organisera verksamheten.

Skapa stolthet för det ni gör.

Tänk långsiktigt och följ upp kontinuerligt.

Senast ändrad: 20/01/20