Tydligt samarbete vände trenden - Worldskills
Kaj Sandgren, rektor på Motorbranschens tekniska gymnasium.

För drygt 15 år sedan hade fordonsprogrammet i Göteborg väldigt få förstahandssökande, och de antagna eleverna hade svårt att fullfölja utbildningen. I dag ser det helt annorlunda ut, tack vare Motorbranschens tekniska gymnasium, MTG.

Skolan startade 2002 som ett direkt resultat av att motorbranschen och skolan bestämde sig för att tillsammans skapa en bra skola som kunde utbilda den arbetskraft som branschen saknade.

– Sedan starten har vi bara tagit emot förstahandssökanden, och 96,2 procent tar examen. Det är högst andel i Göteborg. Dessutom har nio av tio jobb efter utbildningen, säger Kaj Sandgren, rektor på skolan.

Det är faktiskt en siffra i underkant. Håkan Bjurkvist som är yrkeslärare berättar att samtliga av hans sistaårselever redan i februari hade klart med arbete direkt efter utbildningen.

– Företagen har ett stort behov av arbetskraft men det är viktigt att samarbeta med motorbranschen för att hålla utbildningen modern, säger han.
Löpande samarbete är nyckeln till framgång

Just samarbetet är något som de båda lyfter fram som en viktig del i framgången.
– Det är inte unikt för oss men man kan väl säga att de skolor som är framgångsrika har en bra kontakt med branschen och lyssnar på omvärlden, säger Kaj.

På MTG innebär det kvalitetssäkrad praktik – att alla utbildningsmoment finns med – men också en ständig dialog. Branschen bidrar även med att kompetensutveckla lärarna och har i gengäld möjlighet att använda skolornas lokaler för egna utbildningar. På så vis har också eleverna en ständig kontakt med yrkeslivet.

Många tror att elever som går yrkesskola stänger dörrar men i själva verket är det tvärtom! Den som har gått hos oss kan välja om den vill studera vidare eller gå direkt till jobb.

Fördjupning och uppföljning

Eleverna läser max två ämnen per dag. I gengäld är lektionerna upp till tre timmar långa.

– Då hinner eleverna fundera på vad de lärt sig, repetera och träna vidare. Och de behöver bara ställa om huvudet till ett nytt ämne en gång om dagen. Det har varit mycket lyckat, säger Kaj och sticker inte under stol med att skolans mål är att alla elever ska bli godkända.

– En del tycker det är ett högt mål men vi kan ju inte gå här och förutsätta att vi och eleverna misslyckas utan vår filosofi är att vi når målen tillsammans.

Ett annat viktigt skäl till succén, förklarar Kaj, är att de gör elevuppföljning var tredje vecka.

– Vi följer upp resultat och även frånvaro så att vi i de fall det behövs kan sätta in tidiga åtgärder. Vi erbjuder också sommarskola för dem som inte når godkänt. Men det är inte många elever som behöver den och i stort sett bara under första året.

Ett gymnasium så gott som andra

En högst personligt och medvetet val är att Kaj alltid refererar till MTG som gymnasium, och alltså inte yrkesgymnasium.

– Yrkesgymnasium har helt felaktigt en negativ klang som vi måste få bort. Många tror att elever som går yrkesskola stänger dörrar men i själva verket är det tvärtom! Den som har gått hos oss kan välja om den vill studera vidare eller gå direkt till jobb där de ofta kan välja mellan flera. Så jag skulle vilja säga att det öppnar dörrar.

Motorbranschens tekniska gymnasium

Cirka 100 elever

Besök MTG

Tips!

Lyssna på omvärlden och ha en tät kontakt med branschen.

Senast ändrad: 17/01/20