Vård och omsorgsprogrammet utmanar elever med rollspel - Worldskills
Eleven Hanna Ahl och Programsamordnare Else-Britt Persson tillsammans med dockan som eleverna på skolan har döpt till Kim.

På Ållebergsgymnasiet i Falköping är rollspel det nya tillvägagångssättet för att inspirera ungdomar till yrken inom vård och omsorg. Genom praktiska övningar inne i skolans metodrum får eleverna chans att träda in i yrkesrollerna och öva på en mycket avancerad docka.

Både Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån har under många år rapporterat om bristen på personal inom vård och omsorgsyrkena. Därför tog Ållebergsgymnasiet i Falköping ett krafttag år 2015 för att satsa mer på sitt Vård och Omsorgsprogram. Målet var att göra utbildningen mer praktisk för eleverna och på så sätt locka fler till ämnet.

– Man måste vara lite mer framåt och nytänkande för att nå dagens ungdomar, det räcker inte med skriftlig teori längre. Man måste försöka göra uppgifterna roliga och mer utmanande, säger Else-Britt Persson, programsamordnare vid skolan.

Det nya praktiska tänkandet skapade något som lärarna och eleverna vid Ållebergsgymnasiet kallar för metodrummet. Här står rollspel på schemat och det ska hjälpa eleverna till att lättare träda in i en yrkesroll. Bland annat används en avancerad docka som nästan är en äkta patient.

– Man kan mäta allt ifrån blodtryck till puls, lägga om bensår eller trycksår, lyssna på hjärtslag eller andra ljud som dockan ger ifrån sig. Den kan till och med svara ja och nej, ljudmässigt kräkas eller säga till om den blir felbehandlad av en elev, säger Else-Britt.

Man får träda in i en yrkesroll mycket mer och på det här sättet, verkligen testa på hur det är på riktigt att ta hand om en patient.

Hanna Ahl studerar sitt tredje år vid Vård och Omsorgsprogrammet och när hon sökte var hon inte helt övertygad om att vård och omsorg var något för henne. Men efter det praktiska arbete har hon nu fått en tydligare bild för vad hon vill jobba med i framtiden.

– Jag har alltid varit väldigt social och har länge vetat om att jag vill arbeta med människor, men jag visste inte med vad exakt. Men nu när jag har fått testa på yrkesrollerna inne i metodrummet känns valet mycket lättare. Det har hjälpt mig att få upp ögonen för att kunna bli sjuksköterska eller tandhygienist.

Hanna Ahl trycker på betydelsen av att kunna kombinera ett praktiskt lärande med ett teoretiskt. Hon berättar att det har varit avgörande för hennes tid på utbildningen.

– Man får träda in i en yrkesroll mycket mer och på det här sättet, verkligen testa på hur det är på riktigt att ta hand om en patient. Det kan man inte lära sig utifrån en bok eller en föreläsning.

Framtiden vid Ållebergsgymnasiet innebär att fortsätta utveckla det praktiska lärandet och arbetstänket i metodrummet. Enligt Else-Britt är skolan enbart inne i en uppstartsperiod och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta. Hon vill gärna se mer av rollspel och dessutom är tanken att arbeta med interaktivt lärande med hjälp av ny teknik. På så sätt blir eleverna mer delaktiga i sitt lärande.

– Man måste hela tiden hitta på nya influenser, hur man ska få med eleverna och deras engagemang i lärandet. Eleverna får själva komma med förslag på rollspel som vi kan prova. Det är en bra teknik som jag skulle rekommendera andra skolor att använda sig av, det skapar ett allvar för eleverna när de måste träda in i en yrkesroll.

Hanna Ahl studerar sitt tredje år vid Vård och Omsorgsprogrammet och vill en dag arbeta som sjuksköterska eller tandhygienist.

Ållebergsgymnasiet, Falköping

1974 öppnades Falköpings Gymnasium och 1987 fick de sitt nuvarande namn Ållebergsgymnasiet.

2013 flyttade skolan till nya och renoverade lokaler.

Totalt går det ca 1030 elever i skolan var av 53 har valt Vård och Omsorgsprogrammet.

Besök allebergsgymnasiet.se

Tips!

För att fresta dagens ungdomar måste utbildningar och dess lärare vara mer framåt och nytänkande, det räcker inte med skriftlig teori längre. Man måste försöka göra uppgifterna roliga och intressanta på ett nytt kreativt sätt.

Senast ändrad: 17/01/20