Yrkes-SM gav ännu bättre resultat - WorldSkills Sweden
Lärarna Jonas Andersson och Ulrika Invers med rektor Elisabeth Bringer Hallberg

Använd Yrkes-SM som en del av undervisningen för att utveckla eleverna. Men låt det inte bli en tävling i klassrummet. När Himmelstalundsgymnasiet började involvera eleverna i SM höjdes också skolresultaten.

På Himmelstalundsgymnasiet är stämningen på topp. Skolan hade nyligen stora framgångar i Yrkes-SM och skördade medaljer inom både yrket florist och trädgådsanläggning.

– Det är inte så vanligt att elever når så bra resultat i Yrkes-SM, utan helst ska man ha jobbat några år först, säger Ulrika Invers, floristlärare.

På Himmelstalundsgymnasiet har man emellertid tagit fasta på de erfarenheter som ett SM ger, och sedan skolan var med för första gången 2008 har mycket hänt.

– Jag var lite tveksam första gången. Det gick inte särskilt bra och vi kunde inte se att SM gav något resultat vare sig under tävlingen eller här i skolan. Men sedan började vi integrera de olika momenten och prata om Yrkes-SM i undervisningen, och då höjdes elevernas resultat ett snäpp, berättar Jonas Andersson som är trädgårdslärare på naturbruksprogrammet.

Tävlingar utvecklar både elever och yrkesstoltheten

Bland annat lyfte lärarna frågan med eleverna om vad Yrkes-SM kan ge dem för fördelar. Det handlar bland annat om att låta mästerskapet vara ett skyltfönster för att visa upp sina kunskaper men även om att ta tillfället i akt att nätverka och skapa kontakter för framtiden.

– Dessutom är en tävling ett sätt för eleverna att känna sig trygga i sin yrkesroll. De vet att de har kunskap att utföra sitt arbete och det blir då ett sätt för dem att också se att de klarar det rent praktiskt. Att det har gått bra för våra elever är ett bevis på vår kvalitet. För eleverna betyder det mycket att känna yrkesstolthet och se vad deras kunskaper är värda. Och de andra i klassen, som inte tävlar, kan känna att de har samma kunskap, säger Ulrika.

Båda lärarna poängterar emellertid att det inte handlar om att eleverna ska tävla sig genom sin utbildning.

– Jag vill inte ha någon tävling i klassrummet. Däremot är kriterierna i en tävling jämförbara med våra kriterier för att bedöma eleverna i skolan. Men en viktig skillnad är att vi inte jämför elevernas resultat med varandra och rangordnar dem, förklarar Ulrika.

Gemensamt bedömningslag hjälper små skolor

Norrköping var länge den enda ort som drev floristutbildningen, och många i branschen har därför en relation till skolan. Idag finns utbildningen i fler skolor, och ett branschråd stöttar utbildningen och deltar även i delar av bedömning och betygssättning.

– Att hjälpa till med kompetensförsörjning är viktigt. Vi har ett gemensamt bedömningslag i branschen och det tror jag betyder mycket för små skolor, säger Ulrika.

Jonas är inne på samma tankar:
– Naturbruksskolor är traditionellt sett ganska små, men Himmelstalundsgymnasiet har bredd, djup och kompetens. Jag tror också att det är viktigt att få en kontinuitet i läran- det. Det är viktigt att ha anställda lärare som tänker långsiktigt i stället för att ta in personer som arbetar på konsultbasis och byts ofta.

Sedan är vi tillbaka där vi började, nämligen på Yrkes-SM och senare i höst arrangeras Euroskills i Göteborg. Jonas föreslår ett studiebesök även för skolor som inte har deltagande elever i tävlingen.

– Se det som en kompetensdag där ni kan utbyta erfarenheter och nätverka.

Himmelstalundsgymnasiet

Här finns hantverksprogrammet inriktning florist, naturbruksprogrammet inriktning djur samt trädgård. Trädgårdsinriktningen har riksintag.

Besök Himmelstalundsgymnasiet

Tips!

Ge utrymme för ledning och lärare att skapa kontakter och nätverka med både bransch och andra skolor. Använd yrkestävlingar som ett komplement och jämför med branschkraven. Visa stolthet över yrkeskunskaper.

Senast ändrad: 20/01/20