Filmen ”Chain of skills” - Worldskills

För att lyfta yrkesutbildningens attraktionskraft och visa på den professionalitet som finns bland våra yrkesutbildade unga har WorldSkills Sweden tagit fram filmen ”Chain of skills”. Genom en spektakulär filmning av en kula som rullar igenom en bana bestående av olika yrkeskategorier får vi chansen att se yrken från ett annat perspektiv.

I filmen har varje del, varje yrke en viktig roll att spela för att resan framåt ska kunna ske. På samma sätt har yrkesutbildning och våra yrkesarbetande en viktig roll att spela i vårt samhälle. Genom deras arbetsinsats och professionalism får vi saker att hända och vi kan utvecklas framåt. Utan deras viktiga insats skulle vårt samhälle helt enkelt inte fungera.

Medverkar i filmen gör våra fantastiska Yrkesutbildningsambassadörer tillika tidigare tävlanden. Vem kan bättre visa på yrkesutbildningens styrkor och möjligheter än dem. Läs mer om filmen och filmproduktionen här.

Godkänn marketing-cookies för att se denna video.

Senast ändrad: 23/12/21